İletişim
ozge@ozgesezen.com
0530 447 69 43
Valikonağı Cad. Efe Apt. No: 171/1
Nişantaşı, Şişli / İstanbul
Sosyal
Image Alt

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi, Aaron Beck tarafından geliştirilen ve bilimsel araştırmalarla desteklenen bir psikoterapi yöntemidir. Konuşmaya dayalı olan bu tedavi yönteminde amaç, yaşanan probleme etki eden işlevsiz düşüncelerin saptanması ve değiştirilmesidir. BDT, bugün dünyada tek başına ya da diğer tedavi yöntemlerle birlikte birçok ruhsal sorunun tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapinin arkasında kognitif kuram yer alır. Kognitif kurama göre, olayları algılama şeklimiz duygusal tepkilerimizi etkilemektedir. Örneğin tatile çıkacak olan birinin ”Çok güzel bir tatil beni bekliyor!” şeklinde düşünmesi mutlu ve hevesli hissetmesini sağlayacaktır. Fakat bu kişi eğer ”Tatilde başıma kesin kötü bir şeyler gelecek. Ne zaman tatile çıksam bir aksilik oluyor” şeklinde düşüncelere sahip ise kaygılı ve mutsuz hissedecektir. Yani aslında olumsuz duygular içinde bulunulan durumdan çok o durumu algılayış şeklinden kaynaklanmaktadır. Gün içinde bizi olumsuz etkileri olan düşüncelerin her zaman farkında olmayabiliriz. Bilişsel Davranışçı Terapi  ile bu düşünceleri fark etmeyi öğrenir ve onların gerçekliğini test edebiliriz.

epiktetos

Bilişsel Davranışçı Terapi Ne İşe Yarar?
 • Etkinliği bir çok araştırma ile desteklenmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalar, anksiyete bozukluklarında, yeme bozukluklarında, öfke kontrolü problemlerinde, streste  ve depresyonda tedaviye cevap oranının oldukça yüksek olduğunu  göstermektedir. (Hoffman, 2012)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi  hayatı olumsuz yönde etkileyen olumsuz düşünceleri değiştirme özgürlüğü tanır.
 • Kısa süreli ve çözüm odaklıdır.
 • Diğer terapi yöntemlerinden farkı olarak tedavi uygulamaları süreç ve içerik olarak yapılandırılmıştır.
 • Danışana terapi sürecinden sonra yaşamında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmesine yardımcı olacak beceriler öğretir.
Bilişsel Davranışçı Terapinin İlkeleri
 • Hasta ve sorunlarının bilişsel  terimlerle formülasyonuna dayalıdır.
 • Terapötik işbirliğini gerektirir.
 • Danışanla işbirliği ve aktif katılımı vurgular.
 • Hedefli ve sorun odaklıdır.
 • Öncelikle bugünü vurgular.
 • Eğiticidir. Danışanı kendi terapisti olması için eğitmeyi amaçlar ve sorunun yinelemesinin engellenmesini vurgular.
 • Senas süresi belirlidir.
 • Seanslar yapılandırılmıştır. Her seansta nelerin konuşulacağı ve gündemin ne olacağı danışanla beraber danışanın ihtiyaçlarına göre belirlenir.
 • Danışanlar kendilerine zarar veren düşüncelerin ve inançlarının farkına varırılar. Daha sonra bunları daha işlevsel düşünce ve inançlarla değiştirmeyi öğrenirler.
 • Düşünceyi, duygudurumu ve davranışı değiştirmek için seans aralarında danışanın belirli ödevleri-çalışmaları tamamlamasını bekler.
Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Uygulanır?

Terapiye bazı form ve ölçekleri doldurmanız istenerek başlanır. Bunun amacı danışanın güncel ve öncelikli sorunlarının tespit edilmesi ve danışanın güçlü ve zayıf yanlarının saptanmasıdır.  Genel durum muayenesinden sonra her seansın gündemi danışan ile birlikte belirlenir. Ev ödevleri ile seans boyunca edinilen bilgilerin günlük yaşama transfer edilmesi amaçlanır. Terapi süreci boyunca danışan ve terapist iş birliği içindedir.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Süresi Ne Kadardır?

Terapi süresine danışan ve terapist birlikte karar verir. 2-3 seanstan sonra tedavi süresinin ne kadar süreceği ortaya çıkmış olur. Bazı danışanlar için 6-10 seans yeterli olabilir. Bazı danışanlarda daha fazla seansa ihtiyaç duyulabilir.  Genellikle haftada bir ya da on günde bir sıklıkla devam eden seanlarla ile terapiye başlanır. Danışan kendini iyi hissetmeye başladığı zaman görüşmelerin sıklığı azaltılabilir.

Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJJ, Sawyer AT, Fang A. The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. Cognitive therapy and research. 2012;36(5):427-440. doi:10.1007/s10608-012-9476-1.