İletişim
ozge@ozgesezen.com
0530 447 69 43
Valikonağı Cad. Efe Apt. No: 171/1
Nişantaşı, Şişli / İstanbul
Sosyal
Image Alt

Şema Terapi

 • Yaşamınızda kendini tekrarlayan sorunlar varsa ve kendinizi aynı sorunlar ile tekrar tekrar uğraşırken buluyorsanız,
 • Bazı zorlu duyguların ve işlevsiz davranışların sizi zorladığını fark ediyor ama bunlardan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorsanız,
 • Zararlı olduğunu bilseniz bile çevreniz benzer kişiler ile çevriliyse şema terapi size yardımcı bir psikoterapi ekolü olabilir.

Şema terapi, “şemalar” olarak bilinen, kişinin yaşamında uzun süredir var olan olumsuz davranış kalıpları, inançları, ön yargıları anlamaya ve daha sağlıklı alternatifleriyle değiştirmeye odaklanır. Şema Terapi’de geleneksel BDT’den (Bİlişsel Davranışçı Terapi) farklı olarak, karşılanmayan duygusal ihtiyaçlara önemli bir vurgu vardır. 

Şemalar Nelerdir?

Terapide ele aldığımız başlıca şemalar aşağıdaki gibidir.

Duygusal Yoksunluk , Başarısızlık , Karamsarlık , Sosyal İzolasyon/Güvensizlik , Duyguları Bastırma, Onay Arayıcılık , İç içe Geçme/Bağımlılık, Ayrıcalıklılık/Yetersiz Özdenetim, Kendini Feda , Terk Edilme, Cezalandırılma, Kusurluluk , Tehditler Karşısında Dayanıksızlık, Yüksek Standartlar

Şema Terapide Süreç Nasıl İlerler

 • Öncelikle danışanın baskın şemalarının neler olduğu, bu şemaların yaşamındaki yansıması ve hangi geçmiş deneyimlerin bu şemaların oluşumuna etki etmiş olabileceği belirlenir.
 • Çeşitli ölçekler ve yaşantısal egzersizlerden yararlanılır.
 • Danışan yaşadığı zorluklar hakkında psiko-eğitim alır.
 • Edinilen bilgiler ışığında yeni davranış kalıpları geliştirilmeye başlanır.
 • Öncelikli amaç, baskın şemaların duygu, davranış ve düşünce üzerindeki etkisinin azaltılmasıdır.
 • Yaşantısal egzersizler ile yeni edinilen beceriler psikoterapist ile beraber test edilir.

Şema terapi size şu faydaları sağlayabilir

 • İşlevsiz olduğunu bilmenize rağmen tekrarlayan olumsuz davranışlarınızın sebebini anlamak.
 • Sizi mutsuz etseler ve hatta zarar verseler bile, neden benzer kişilerle beraber olduğunuzu anlamak.
 • Yaşamda sizi engelleyen olumsuz duyguları fark etmek ve onlarla etkili bir biçimde baş etmek.
 • Zorlu yaşam olayları karşısında daha az dürtüsel davranmak.
 • Kişiler arası iletişim becerilerinizi geliştirmek.
 • Geçmişte karşılanmayan duygusal ihtiyaçlarınızı fark etmek ve bu ihtiyaçların karşılaması amacıyla adımlar atmak.
 • Çocukluk döneminden gelen ve bugünkü yaşamınızı etkileyen işlevsiz davranışlarınızı ve düşüncelerinizi fark etmek ve dönüştürmek.