ozge logo light
İletişim
[email protected]
0530 447 69 43
Kültür Mahallesi 1380 Sokak Alyans Apartmanı B Blok No:4 D:12, 35220 Konak / İzmir
Sosyal
Image Alt

Bireysel Terapi

bireysel terapi

Bireysel Terapi

İzmir’de bireysel terapi hizmetleri, psikolojik destek arayanlar için önemli bir kaynak. İnsanların hayatında yaşadığı zorluklar, stres, depresyon, anksiyete ve diğer ruhsal sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olabilecek etkili bir yöntemdir. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş’in profesyonel yaklaşımları ve geniş eğitim yelpazesi, bireysel terapinin etkinliğini artırarak danışanlarına daha kaliteli bir yaşam sunmayı amaçlıyor. Bu makalede, İzmir’de bireysel terapi hizmetlerinin ne olduğunu, hangi durumlarda tercih edildiğini ve Özge Sezen Geliş’in sunduğu hizmetlerin detaylarını inceleyeceğiz.

Bireysel Terapi Nedir?

Tanımı ve Önemi

Bireysel terapi, kişilerin duygusal, psikolojik ve davranışsal sorunlarını ele almak ve çözmek amacıyla yapılan profesyonel bir danışmanlık sürecidir. Bireylerin kendi iç dünyalarını daha iyi anlamalarına, sorunlarının kökenine inmelerine ve daha sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Bireysel terapi, kişinin kendi yaşamındaki zorlukları ve stres kaynaklarını tanımlayarak, daha tatmin edici ve dengeli bir yaşam sürmesini sağlar.

Bireysel terapi, çeşitli teknik ve yöntemlerle kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunar. Danışanların ihtiyaçlarına göre terapi süreci, farklı ekoller ve terapi türleri kullanılarak şekillendirilir. Bu, terapistin danışanla birlikte belirlediği hedeflere ulaşmak için esnek ve uyarlanabilir bir yol izlenmesini sağlar.

Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Bireysel terapi, geniş bir yelpazede sorunların ele alınmasında etkili olabilir. Özellikle aşağıdaki durumlarda tercih edilir:

 • Depresyon: Sürekli üzüntü, ilgi kaybı, enerji eksikliği gibi belirtilerle kendini gösteren depresyon, bireysel terapi ile tedavi edilebilir. Terapist, depresyonun nedenlerini ve tetikleyicilerini keşfederek, danışanın bu durumu yönetmesine yardımcı olur.
 • Anksiyete Bozuklukları: Anksiyete, aşırı kaygı ve korku ile karakterizedir. Bireysel terapi, bu duyguların üstesinden gelmek ve kaygıyı yönetmek için etkili teknikler sunar.
 • Panik Atak: Ani ve yoğun korku nöbetleri olan panik ataklar, bireysel terapi ile kontrol altına alınabilir. Terapist, panik atakların nedenlerini belirleyerek, danışanın bu ataklarla başa çıkmasını sağlar.
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB): Tekrarlayan düşünceler ve zorlayıcı davranışlarla karakterize edilen OKB, bireysel terapi ile tedavi edilebilir. Terapist, OKB’nin altında yatan düşünce kalıplarını ve davranışları değiştirerek danışanın yaşam kalitesini artırır.
 • İlişkisel Problemler: Kişisel ilişkilerde yaşanan sorunlar, bireysel terapi ile ele alınabilir. Terapist, ilişkilerin dinamiklerini analiz ederek, danışanın daha sağlıklı iletişim ve etkileşim kurmasına yardımcı olur.
 • İş ve Okul Sorunları: İş veya okul hayatında yaşanan zorluklar, stres ve motivasyon eksikliği gibi konular, bireysel terapi ile çözülebilir. Terapist, bu alanlarda daha etkili başa çıkma stratejileri geliştirerek danışanın başarı ve memnuniyet seviyesini artırır.

Bireysel terapi, kişinin yaşamındaki tüm bu zorluklarla başa çıkmasında rehberlik eder ve daha sağlıklı, dengeli bir yaşam sürmesine olanak tanır. İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş’in sunduğu bireysel terapi hizmetleri, bu konularda profesyonel destek arayanlar için ideal bir seçenektir.

İzmir’de Bireysel Terapi Hizmetleri

Özge Sezen Geliş Kimdir?

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayarak klinik psikolog unvanı almıştır. “Üniversite öğrencilerinin zaman perspektifleri ile başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi” konulu tez çalışması, onun akademik yetkinliğini ve psikoloji alanındaki derin bilgisini ortaya koymaktadır.

Eğitim ve Uzmanlık Alanları

Özge Sezen Geliş, kariyeri boyunca çeşitli eğitimler alarak bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmiştir. Aldığı eğitimler arasında:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilen bu eğitim, danışanların düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeye yönelik etkili bir terapötik yaklaşımı içerir.
 • Şema Terapi: Şema Terapi Enstitüsü, İstanbul’dan aldığı bu eğitim, danışanların erken dönem uyumsuz şemalarını tanımlama ve değiştirme sürecini kapsar.
 • Dinamik Psikoterapi: Hakan Kızıltan’dan aldığı bu eğitim, psikodinamik ilkeleri ve teknikleri içerir ve devam etmektedir.
 • Aile ve Evlilik Terapisi: İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü’nden aldığı bu eğitim, çift ve aile ilişkilerini iyileştirmeye yönelik stratejiler sunar.
 • Mindfulness Temelli Terapiler: Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) ve Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi Programı (MBCT) eğitimleri, danışanların farkındalık ve kabul stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.
 • Çocuk Değerlendirme Testleri: AGTE, Peabody, Resim Kelime Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi gibi çeşitli çocuk değerlendirme testleri konusunda eğitim almıştır.

Bu eğitimler, Özge Sezen Geliş’in geniş bir yelpazede psikoterapi hizmetleri sunmasını sağlamaktadır.

İzmir’de Bireysel Terapi Süreci

İzmir’de bireysel terapi süreci, danışanın ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimser. Özge Sezen Geliş, danışanlarının ruhsal sağlığını iyileştirmek için çeşitli terapi ekollerini kullanarak, eklektik bir yöntem izler. Bu yöntem, tek bir terapi modeline bağlı kalmaksızın, danışanın spesifik ihtiyaçlarına göre en uygun olan teknikleri ve stratejileri seçmeyi içerir.

Bireysel terapi süreci şu adımlardan oluşur:

 1. İlk Görüşme: Danışan ve terapist arasında güven ilişkisinin kurulmasını sağlar. Bu görüşmede, danışanın yaşadığı sorunlar ve terapi hedefleri belirlenir.
 2. Terapi Planının Oluşturulması: Danışanın ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş bir terapi planı hazırlanır. Bu plan, kullanılacak terapi yöntemlerini ve seansların sıklığını içerir.
 3. Terapi Seansları: Terapist ve danışan, belirlenen plan doğrultusunda düzenli olarak bir araya gelir. Seanslar, danışanın ilerlemesini izlemek ve gerekirse terapi planını güncellemek amacıyla yapılır.
 4. Değerlendirme ve İzleme: Terapinin sonunda, danışanın ilerlemesi değerlendirilir ve gerekirse ek seanslar planlanır. Terapist, danışanın yaşam kalitesinin artmasına yönelik önerilerde bulunur.

İzmir’de bireysel terapi hizmetleri, profesyonel ve etkili bir şekilde yürütülerek, danışanların ruhsal sağlıklarını iyileştirmeyi hedefler. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, danışanlarına güvenli ve destekleyici bir ortam sunarak, onların duygusal ve psikolojik iyilik hallerini artırmayı amaçlar.

Depresyon ve Anksiyete Terapisi

Depresyon Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Depresyon, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen yaygın bir ruh sağlığı sorunudur. Depresyon belirtileri şunlardır:

 • Sürekli üzüntü hali
 • İlgi ve zevk kaybı
 • Enerji eksikliği ve yorgunluk
 • Uyku sorunları (uykusuzluk veya aşırı uyuma)
 • İştah değişiklikleri (aşırı yeme veya iştahsızlık)
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • Suçluluk veya değersizlik duyguları
 • Ölüm veya intihar düşünceleri

Depresyon tedavi yöntemleri, kişinin semptomlarını yönetmesine ve yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olur. İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, depresyon tedavisinde etkili yöntemler kullanarak danışanlarına profesyonel destek sunar:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Bu terapi yöntemi, kişinin olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirerek depresyonun üstesinden gelmesine yardımcı olur. BDT, depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve bilimsel olarak desteklenen bir yaklaşımdır.
 • Şema Terapi: Kişinin çocukluk döneminden itibaren geliştirdiği uyumsuz şemaları (temel inançları) tanımlayarak ve değiştirmeye yönelik çalışmalar yaparak, depresyonun altında yatan nedenleri ele alır.
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): Bu yöntem, kişinin olumsuz düşüncelerini ve duygularını kabul etmesine ve değerlerine uygun bir yaşam sürmesine yardımcı olur. ACT, farkındalık ve kabullenme temelli bir yaklaşımdır.

Anksiyete Bozuklukları ve Terapileri

Anksiyete bozuklukları, aşırı kaygı, korku ve endişe ile karakterizedir. Anksiyete bozuklukları arasında yaygın olarak görülen türler şunlardır:

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu: Sürekli ve aşırı endişe hali
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Sosyal ortamlarda yoğun kaygı ve utanç duyguları
 • Panik Bozukluğu: Ani ve yoğun korku nöbetleri (panik ataklar)
 • Fobiler: Belirli nesne veya durumlara karşı aşırı korku

Anksiyete terapileri, kişinin kaygı ve korkularını yönetmesine yardımcı olur. İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, anksiyete tedavisinde çeşitli yöntemler kullanarak danışanlarına destek sağlar:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Anksiyete bozukluklarının tedavisinde de etkili olan BDT, kişinin olumsuz düşüncelerini ve kaygı yaratan davranışlarını değiştirmeye odaklanır. Bu yöntem, kişinin kaygı düzeyini azaltarak daha sakin ve dengeli bir yaşam sürmesine yardımcı olur.
 • Mindfulness Temelli Terapiler: Farkındalık temelli yaklaşımlar, kişinin anksiyete ile başa çıkmasına ve şu anki anı farkında olarak yaşamasına yardımcı olur. Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) ve Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi Programı (MBCT) bu alanda kullanılan yöntemlerdendir.
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): Anksiyete bozukluklarında da etkili olan ACT, kişinin kaygı ve korkularını kabul etmesine ve değerlerine uygun bir yaşam sürmesine destek olur.

İzmir’de bireysel terapi hizmetleri sunan Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi ruh sağlığı sorunları ile başa çıkmada danışanlarına profesyonel destek sağlar. Uyguladığı etkili terapi yöntemleri ile danışanlarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

Panik Atak ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Terapisi

Panik Atak Tedavisi

Panik atak, aniden başlayan ve yoğun korku veya rahatsızlık hissi ile kendini gösteren bir durumdur. Panik ataklar sırasında kişi, kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kontrol kaybı gibi fiziksel belirtiler yaşayabilir. Bu belirtiler genellikle birkaç dakika içinde zirveye ulaşır ve kişiyi büyük ölçüde rahatsız eder.

Panik atak tedavisi, kişinin ataklarını kontrol altına almasına ve yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olur. İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, panik atak tedavisinde etkili yöntemler kullanarak danışanlarına destek sağlar:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, panik atak tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve etkili bir yöntemdir. Bu terapi, kişinin panik atağı tetikleyen düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeye odaklanır. Kişi, panik ataklarla başa çıkmak için yeni stratejiler öğrenir ve bu atakların sıklığını ve şiddetini azaltır.
 • Maruz Kalma Terapisi: Bu yöntem, kişinin panik ataklarını tetikleyen durumlarla kontrollü bir şekilde yüzleşmesini sağlar. Terapist, danışanın bu durumlarla başa çıkmasını ve zamanla korkularını yenmesini sağlar.
 • Gevşeme Teknikleri ve Nefes Egzersizleri: Bu teknikler, kişinin panik atak sırasında yaşadığı fiziksel belirtileri kontrol altına almasına yardımcı olur. Nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri, kişinin sakinleşmesine ve atakların üstesinden gelmesine destek olur.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), kişinin tekrarlayan ve rahatsız edici düşüncelere (obsesyonlar) ve bu düşünceleri hafifletmek için yaptığı zorlayıcı davranışlara (kompulsiyonlar) sahip olduğu bir ruhsal bozukluktur. OKB belirtileri şunlardır:

 • Obsesyonlar: Temizlik, düzen, simetri, zarara uğrama korkusu gibi tekrarlayan düşünceler veya imgeler.
 • Kompulsiyonlar: Aşırı temizlik, kontrol etme, sayma, düzenleme gibi tekrarlayan davranışlar veya zihinsel eylemler.

OKB tedavi yöntemleri, kişinin obsesyonlarını ve kompulsiyonlarını yönetmesine yardımcı olur. İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, OKB tedavisinde çeşitli yöntemler kullanarak danışanlarına destek sağlar:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): OKB tedavisinde etkili olan BDT, kişinin obsesyonlarını ve kompulsiyonlarını tanımlayarak, bu düşünce ve davranışları değiştirmeye odaklanır. Terapist, danışanın OKB belirtileri ile başa çıkmasını sağlayacak stratejiler geliştirir.
 • Maruz Kalma ve Tepki Önleme (ERP) Terapisi: ERP, OKB tedavisinde en yaygın ve etkili yöntemlerden biridir. Bu terapi, kişinin obsesyonlarını tetikleyen durumlara maruz kalmasını ve bu durumlara karşı geliştirdiği kompulsiyonları engellemesini içerir. Terapist, danışanın zamanla bu durumlarla başa çıkmasını ve kompulsiyonlarını azaltmasını sağlar.
 • Şema Terapi: OKB’nin altında yatan uyumsuz şemaları tanımlayarak ve değiştirmeye yönelik çalışmalar yaparak, kişinin OKB belirtilerini yönetmesine yardımcı olur.

İzmir’de bireysel terapi hizmetleri sunan Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, panik atak ve OKB gibi ruh sağlığı sorunları ile başa çıkmada danışanlarına profesyonel destek sağlar. Uyguladığı etkili terapi yöntemleri ile danışanlarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

İlişki Problemleri ve Terapi

İlişki Sorunlarıyla Başa Çıkma

İlişkiler, hayatımızın önemli bir parçasıdır ve zaman zaman çeşitli sorunlar yaşayabiliriz. İlişki sorunları, partnerler arasındaki iletişim eksiklikleri, güvensizlik, sadakatsizlik, anlaşmazlıklar ve diğer duygusal problemlerden kaynaklanabilir. Bu sorunlar, çiftlerin yaşam kalitesini düşürebilir ve ilişkilerde ciddi problemlere yol açabilir.

İlişki sorunlarıyla başa çıkma, sağlıklı ve mutlu bir ilişki sürdürebilmek için gereklidir. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, İzmir’de ilişki sorunları yaşayan çiftlere ve bireylere profesyonel destek sunar. Bu süreçte kullanılan bazı yöntemler şunlardır:

 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: İyi bir iletişim, sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Terapist, çiftlerin daha etkili ve açık bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamak için iletişim becerilerini geliştirir.
 • Empati ve Anlayışın Artırılması: Empati, partnerlerin birbirlerinin duygularını ve perspektiflerini anlamalarına yardımcı olur. Terapist, çiftlerin empati yeteneklerini artırarak daha anlayışlı ve destekleyici bir ilişki kurmalarını sağlar.
 • Sorun Çözme ve Anlaşmazlık Yönetimi: Çiftler, ilişkilerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için etkili stratejiler öğrenirler. Terapist, çiftlerin anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde ele alarak, ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olur.
 • Duygusal Bağların Güçlendirilmesi: Sağlıklı bir ilişkinin temeli, güçlü duygusal bağlardır. Terapist, çiftlerin duygusal bağlarını güçlendirmek için çeşitli teknikler kullanır.

Çift ve Evlilik Terapisi

Çift ve evlilik terapisi, çiftlerin ilişkilerini iyileştirmek, sorunları çözmek ve daha sağlıklı bir bağ kurmak için profesyonel destek aldıkları bir terapi sürecidir. İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, çift ve evlilik terapisi alanında uzmanlaşmış bir terapist olarak, çiftlerin ilişkilerindeki sorunları ele almalarına yardımcı olur.

Çift ve evlilik terapisi, aşağıdaki durumlarda tercih edilebilir:

 • İletişim Sorunları: Çiftlerin birbirleriyle sağlıklı ve etkili bir şekilde iletişim kurmakta zorlanmaları durumunda, terapi süreci iletişim becerilerini geliştirir.
 • Güvensizlik ve Sadakatsizlik: İlişkide güven sorunları veya sadakatsizlik yaşandığında, terapist çiftlerin bu durumu anlamalarına ve çözmelerine yardımcı olur.
 • Duygusal ve Fiziksel İhtiyaçların Karşılanmaması: Partnerlerin birbirlerinin duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı durumlarda, terapi süreci bu ihtiyaçların anlaşılmasını ve karşılanmasını sağlar.
 • Anlaşmazlıklar ve Çatışmalar: Çiftler arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar, terapi sürecinde yapıcı bir şekilde ele alınır ve çözüm yolları bulunur.
 • Gelecek Planları ve Hedefler: Çiftlerin birlikte gelecekteki hedeflerini ve planlarını belirlemeleri, terapi sürecinde desteklenir.

İzmir’de bireysel terapi ve çift terapisi hizmetleri sunan Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, ilişki sorunları yaşayan çiftlerin daha sağlıklı ve mutlu bir ilişki sürdürmelerine yardımcı olur. Profesyonel destek ve rehberlik ile çiftlerin ilişkilerindeki sorunları çözmeleri ve daha güçlü bir bağ kurmaları hedeflenir.

Kullanılan Terapötik Yaklaşımlar

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bireylerin olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını tanımlayıp değiştirmelerine yardımcı olan etkili bir terapötik yaklaşımdır. BDT, depresyon, anksiyete, panik atak ve obsesif kompulsif bozukluk gibi birçok ruhsal sağlık sorununun tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Bu terapi yöntemi, düşünce süreçleri ve davranışlar arasındaki bağlantıyı anlamaya odaklanır.

BDT’nin temel prensipleri şunlardır:

 • Düşünce ve Davranış Analizi: Danışanların olumsuz düşünce kalıplarını ve bu düşüncelerin davranışlarına olan etkilerini analiz eder.
 • Olumsuz Düşünceleri Değiştirme: Danışanlar, olumsuz ve zararlı düşüncelerini daha gerçekçi ve olumlu düşüncelerle değiştirmeyi öğrenirler.
 • Davranış Değişikliği: Olumsuz düşünceler değiştikçe, bu değişiklikler danışanların davranışlarına yansır ve daha sağlıklı davranış kalıpları geliştirilir.

Şema Terapi

Şema Terapi, bireylerin çocukluk dönemlerinden itibaren geliştirdikleri uyumsuz şemaları (temel inançları) tanımlama ve değiştirme üzerine odaklanan bir terapötik yaklaşımdır. Şemalar, kişinin hayatındaki deneyimlerden etkilenir ve zamanla kalıcı hale gelir. Bu terapi yöntemi, özellikle kronik depresyon, kişilik bozuklukları ve ilişki sorunları gibi derinleşmiş problemler için etkilidir.

Şema Terapinin temel prensipleri şunlardır:

 • Şema Tanımlama: Danışanların erken dönem uyumsuz şemalarını ve bu şemaların nasıl oluştuğunu tanımlamayı içerir.
 • Duygusal Değişiklik: Danışanlar, şemaların duygusal kökenlerini anlamaya ve bu duygusal tepkileri değiştirmeye odaklanır.
 • Davranış Değişikliği: Şemaların yönlendirdiği olumsuz davranış kalıpları değiştirilir ve daha sağlıklı davranışlar geliştirilir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), kişinin olumsuz düşünce ve duygularını kabul etmesine ve yaşamını değerlerine uygun bir şekilde sürdürmesine yardımcı olan bir terapötik yaklaşımdır. ACT, farkındalık ve kabullenme temelli bir terapi yöntemidir ve bireylerin yaşamlarındaki zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmalarını sağlar.

ACT’nin temel prensipleri şunlardır:

 • Kabul: Danışanların olumsuz düşünce ve duygularını kabul etmeyi öğrenmesini sağlar, bu düşünceleri değiştirmek yerine onlarla yaşamayı öğretir.
 • Değerler Belirleme: Danışanların yaşamlarındaki önemli değerleri tanımlamalarına ve bu değerlere uygun bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.
 • Kararlılık ve Eylem: Danışanlar, değerlerine uygun hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla hareket ederler.

İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, bu terapötik yaklaşımları kullanarak danışanlarının ruhsal sağlıklarını iyileştirmeyi amaçlar. Eklektik bir yöntem benimseyerek, danışanlarının ihtiyaçlarına en uygun terapi yöntemlerini seçer ve uygular.

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş’in Terapi Yöntemleri

Eklektik Yaklaşım Nedir?

Eklektik yaklaşım, psikoterapi sürecinde tek bir terapi ekolüne bağlı kalmadan, danışanın ihtiyaçlarına göre farklı terapi yöntemlerinin bir arada kullanılmasıdır. Bu yaklaşım, terapistin çeşitli terapi tekniklerini ve stratejilerini esnek bir şekilde birleştirerek, danışana en uygun ve etkili müdahaleyi sunmasını sağlar. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, eklektik yaklaşımı benimseyerek, bireysel terapi sürecinde danışanlarının ihtiyaçlarına en uygun yöntemleri seçer ve uygular.

Eklektik yaklaşımın temel özellikleri şunlardır:

 • Esneklik: Terapist, danışanın bireysel ihtiyaçlarına göre farklı terapi tekniklerini birleştirir ve adapte eder.
 • Kişiselleştirilmiş Terapi: Danışanın yaşadığı sorunlara ve kişisel özelliklerine göre en uygun terapi yöntemleri belirlenir ve kullanılır.
 • Çeşitli Tekniklerin Kullanımı: Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi gibi farklı terapi ekollerinden teknikler bir arada kullanılarak, danışanın sorunlarına daha kapsamlı bir çözüm sunulur.

Farklı Ekollerin Birleşimi

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, eklektik yaklaşımı benimseyerek, çeşitli terapi ekollerinden faydalanır ve bunları danışanlarının ihtiyaçlarına göre birleştirir. Bu yöntem, terapinin etkinliğini artırarak, danışanların daha hızlı ve kalıcı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olur.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, danışanların olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye odaklanır. Özge Sezen Geliş, BDT tekniklerini kullanarak, danışanlarının düşünce süreçlerini ve davranışlarını yeniden şekillendirir.

Şema Terapi: Şema Terapi, danışanların çocukluk dönemlerinden itibaren geliştirdikleri uyumsuz şemaları tanımlama ve değiştirme üzerine odaklanır. Bu terapi yöntemi, derinleşmiş problemleri ele almak için kullanılır ve danışanların duygusal tepkilerini ve davranışlarını değiştirmeye yardımcı olur.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): ACT, danışanların olumsuz düşünce ve duygularını kabul etmeyi öğrenmelerine ve yaşamlarını değerlerine uygun bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olur. Özge Sezen Geliş, ACT tekniklerini kullanarak, danışanlarının farkındalık ve kabullenme yeteneklerini geliştirir.

Mindfulness Temelli Yaklaşımlar: Mindfulness temelli terapiler, danışanların şu anki anı farkında olarak yaşamalarını ve olumsuz düşünceleri kabullenmelerini sağlar. Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) ve Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi Programı (MBCT) bu alanda kullanılan yöntemlerdendir.

Bu farklı ekollerin birleşimi, Özge Sezen Geliş’in danışanlarına daha kapsamlı ve etkili bir terapi süreci sunmasını sağlar. Terapinin her aşamasında danışanların ihtiyaçlarına ve hedeflerine odaklanarak, en uygun yöntemleri seçer ve uygular.

İzmir’de Terapi Seanslarına Başlamak

İlk Seans ve Danışmanlık Süreci

İlk seans, danışan ve terapistin birbirini tanıması ve danışanın terapiye yönelik beklentilerini anlaması açısından önemli bir adımdır. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, ilk seansında danışanların yaşadığı sorunları dinler, bu sorunların ne zaman başladığını ve nasıl ilerlediğini değerlendirir. İlk seans, genellikle şu aşamalardan oluşur:

 • Tanışma ve Güven İnşası: Terapist ve danışan arasında güvenli bir ortam oluşturulur. Terapist, danışanın rahatlaması ve kendini ifade etmesi için güven verici bir iletişim sağlar.
 • Sorunların Belirlenmesi: Danışanın yaşadığı sorunlar, belirtiler ve bu sorunların yaşamını nasıl etkilediği detaylı bir şekilde ele alınır.
 • Terapi Hedeflerinin Belirlenmesi: Danışan ve terapist, terapi sürecinde ulaşılması gereken hedefleri belirler. Bu hedefler, danışanın ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre şekillendirilir.
 • Terapi Planının Oluşturulması: Terapist, danışanın ihtiyaçlarına ve belirlenen hedeflere uygun bir terapi planı oluşturur. Bu plan, kullanılacak terapi yöntemlerini ve seansların sıklığını içerir.

Seans Ücretleri ve Randevu Bilgileri

İzmir’de bireysel terapi seanslarına başlamak isteyen danışanlar, Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş ile iletişime geçerek randevu alabilirler. Seans ücretleri hakkında bilgi almak ve randevu oluşturmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

 • Telefon Numarası: +90 (530) 447-6943
 • Web Sitesi: İletişim

İletişim Bilgileri ve Randevu Alma

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş ile bireysel terapi seanslarına başlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. İletişime Geçin: Belirtilen telefon numarası veya web sitesi üzerinden iletişime geçerek randevu talebinde bulunun.
 2. Randevu Oluşturun: Uygun bir seans zamanı belirleyerek randevunuzu oluşturun.
 3. İlk Seansınıza Katılın: Belirlenen tarih ve saatte ilk seansınıza katılarak terapi sürecinize başlayın.

İzmir’de bireysel terapi hizmetleri sunan Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, danışanlarına profesyonel ve etkili bir terapi süreci sunar. İlk seanstan itibaren danışanların ihtiyaçlarına odaklanarak, onların ruhsal sağlıklarını iyileştirmeyi hedefler.

İzmir’de bireysel terapi hizmetlerinden yararlanmak, ruh sağlığınız ve genel yaşam kaliteniz için atabileceğiniz önemli bir adımdır. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, profesyonel yaklaşımları ve geniş eğitim yelpazesi ile danışanlarına etkili ve destekleyici bir terapi süreci sunar. Bireysel terapi, depresyon, anksiyete, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, ilişki sorunları gibi birçok ruhsal sağlık sorunuyla başa çıkmanıza yardımcı olur.

Eğer ruhsal sağlığınızı iyileştirmek ve daha mutlu bir yaşam sürmek istiyorsanız, Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş ile iletişime geçerek bireysel terapi seanslarına başlayabilirsiniz. İletişim bilgilerini kullanarak randevu alabilir ve profesyonel destek alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 1. Bireysel terapi nedir?
  • Bireysel terapi, kişilerin duygusal, psikolojik ve davranışsal sorunlarını ele almak ve çözmek amacıyla yapılan profesyonel bir danışmanlık sürecidir. Kişinin kendi iç dünyasını daha iyi anlamasına, sorunlarının kökenine inmeye ve daha sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.
 2. İzmir’de bireysel terapi hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?
  • İzmir’de bireysel terapi hizmetlerinden yararlanmak için Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş ile iletişime geçebilir ve randevu alabilirsiniz. İletişim bilgilerini buradan bulabilirsiniz.
 3. Bireysel terapi seansları ne kadar sürer?
  • Bireysel terapi seansları genellikle 50-60 dakika sürer. Seans süresi, danışanın ihtiyaçlarına ve terapistin planlamasına göre değişebilir.
 4. Bireysel terapi hangi sorunlar için etkilidir?
  • Bireysel terapi, depresyon, anksiyete, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), ilişki sorunları, iş-okul sorunları, özgül fobiler ve öfke problemleri gibi birçok ruhsal sağlık sorununun tedavisinde etkilidir.
 5. İlk seansımda ne beklemeliyim?
  • İlk seans, terapist ve danışanın birbirini tanıması ve danışanın terapiye yönelik beklentilerini anlaması açısından önemlidir. Bu seans sırasında, yaşadığınız sorunlar ve terapi hedefleriniz belirlenir ve kişiselleştirilmiş bir terapi planı oluşturulur.
 6. Hangi terapötik yaklaşımlar kullanılıyor?
  • Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Şema Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) ve Mindfulness Temelli Terapiler gibi çeşitli terapötik yaklaşımları kullanır. Eklektik bir yaklaşım benimseyerek, danışanın ihtiyaçlarına en uygun yöntemleri seçer ve uygular.
 7. Terapi süreci ne kadar sürer?
  • Terapi süresi, danışanın yaşadığı sorunlara, hedeflere ve bireysel ilerlemeye bağlı olarak değişir. Bazı danışanlar birkaç seansla önemli ilerleme kaydederken, diğerleri daha uzun bir süre terapiye devam edebilir.
 8. Seans ücretleri nedir ve nasıl ödeme yapabilirim?
  • Seans ücretleri, danışanın ihtiyaçlarına göre belirlenir. Detaylı bilgi almak ve ödeme seçeneklerini öğrenmek için Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş ile iletişime geçebilirsiniz.
 9. Terapiler gizli mi?
  • Evet, bireysel terapi seansları tamamen gizlidir. Terapist, danışanın paylaştığı bilgileri gizlilik prensiplerine uygun olarak korur ve bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
 10. Randevu iptali veya değişikliği yapabilir miyim?
  • Evet, randevunuzu iptal etmek veya değiştirmek için terapistinizle önceden iletişime geçmeniz gerekmektedir. Randevu iptal ve değişiklik politikaları hakkında daha fazla bilgi için iletişim kurabilirsiniz.