ozge logo light
İletişim
[email protected]
0530 447 69 43
Kültür Mahallesi 1380 Sokak Alyans Apartmanı B Blok No:4 D:12, 35220 Konak / İzmir
Sosyal
Image Alt

Ergen Terapisi

ergen terapisiErgen Terapisi

İzmir’de ergen terapisi hizmetleri, gençlerin karşılaştığı zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için kritik bir destektir. Ergenlik dönemi, bireylerin kimlik gelişimi, duygusal değişimler ve sosyal ilişkilerde önemli dönüşümler yaşadığı bir süreçtir. Bu dönemde yaşanan sorunlar ve stres faktörleri, gençlerin ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş’in profesyonel yaklaşımları ve geniş eğitim yelpazesi, ergenlerin ruhsal sağlıklarını iyileştirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefler. Bu makalede, İzmir’de ergen terapisi hizmetlerinin ne olduğunu, hangi durumlarda tercih edildiğini ve Özge Sezen Geliş’in sunduğu hizmetlerin detaylarını inceleyeceğiz.

Ergen Terapisi Nedir?

Tanımı ve Önemi

Ergen terapisi, ergenlik döneminde yaşanan duygusal, psikolojik ve davranışsal sorunlarla başa çıkmak için yapılan profesyonel bir danışmanlık sürecidir. Bu terapi, gençlerin kimlik gelişimi, duygusal değişimler, sosyal ilişkiler ve akademik zorluklarla ilgili yaşadıkları problemleri ele alır. Ergen terapisi, gençlerin kendilerini daha iyi anlamalarına, sorunlarının kökenine inmelerine ve daha sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.

Ergenlik dönemi, bireylerin kimlik ve kişilik gelişiminde kritik bir dönemdir. Bu süreçte gençler, hem kendileri hem de çevreleri ile ilgili birçok değişim ve belirsizlik yaşarlar. Bu dönemde yaşanan sorunlar, gençlerin ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve uzun vadede daha ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, ergen terapisi, gençlerin ruhsal sağlığını korumak ve geliştirmek için önemli bir müdahale yöntemidir.

Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Ergen terapisi, geniş bir yelpazede sorunların ele alınmasında etkili olabilir. Özellikle aşağıdaki durumlarda tercih edilir:

 • Depresyon: Ergenlerde sürekli üzüntü hali, ilgi kaybı, enerji eksikliği ve umutsuzluk duyguları ile kendini gösteren depresyon, ergen terapisi ile tedavi edilebilir. Terapist, depresyonun nedenlerini ve tetikleyicilerini keşfederek, gencin bu durumu yönetmesine yardımcı olur.
 • Anksiyete Bozuklukları: Aşırı kaygı ve korku ile karakterize edilen anksiyete bozuklukları, ergen terapisi ile yönetilebilir. Terapist, gencin kaygı düzeyini azaltarak, daha sakin ve dengeli bir yaşam sürmesini sağlar.
 • Panik Atak: Ani ve yoğun korku nöbetleri olan panik ataklar, ergen terapisi ile kontrol altına alınabilir. Terapist, panik atakların nedenlerini belirleyerek, gencin bu ataklarla başa çıkmasını sağlar.
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB): Tekrarlayan düşünceler ve zorlayıcı davranışlarla karakterize edilen OKB, ergen terapisi ile tedavi edilebilir. Terapist, OKB’nin altında yatan düşünce kalıplarını ve davranışları değiştirerek gencin yaşam kalitesini artırır.
 • İlişki Problemleri: Ergenlik döneminde aile, arkadaş ve romantik ilişkilerde yaşanan sorunlar, ergen terapisi ile ele alınabilir. Terapist, gençlerin sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve sürdürmelerine yardımcı olur.
 • Akademik Zorluklar: Ergenlerin okul hayatında yaşadığı zorluklar, stres ve motivasyon eksikliği gibi konular, ergen terapisi ile çözülebilir. Terapist, bu alanlarda daha etkili başa çıkma stratejileri geliştirerek gencin başarı ve memnuniyet seviyesini artırır.

Ergen terapisi, gençlerin bu zorluklarla başa çıkmasına rehberlik eder ve daha sağlıklı, dengeli bir yaşam sürmelerine olanak tanır. İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş’in sunduğu ergen terapisi hizmetleri, bu konularda profesyonel destek arayan gençler ve aileleri için ideal bir seçenektir.

İzmir’de Ergen Terapisi Hizmetleri

Özge Sezen Geliş Kimdir?

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayarak klinik psikolog unvanını almıştır. “Üniversite öğrencilerinin zaman perspektifleri ile başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi” konulu tez çalışması, onun akademik yetkinliğini ve psikoloji alanındaki derin bilgisini ortaya koymaktadır.

Eğitim ve Uzmanlık Alanları

Özge Sezen Geliş, kariyeri boyunca çeşitli eğitimler alarak bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmiştir. Aldığı eğitimler arasında:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilen bu eğitim, danışanların düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeye yönelik etkili bir terapötik yaklaşımı içerir.
 • Şema Terapi: Şema Terapi Enstitüsü, İstanbul’dan aldığı bu eğitim, danışanların erken dönem uyumsuz şemalarını tanımlama ve değiştirme sürecini kapsar.
 • Dinamik Psikoterapi: Hakan Kızıltan’dan aldığı bu eğitim, psikodinamik ilkeleri ve teknikleri içerir ve devam etmektedir.
 • Aile ve Evlilik Terapisi: İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü’nden aldığı bu eğitim, çift ve aile ilişkilerini iyileştirmeye yönelik stratejiler sunar.
 • Mindfulness Temelli Terapiler: Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) ve Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi Programı (MBCT) eğitimleri, danışanların farkındalık ve kabul stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.
 • Çocuk Değerlendirme Testleri: AGTE, Peabody, Resim Kelime Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi gibi çeşitli çocuk değerlendirme testleri konusunda eğitim almıştır.

Bu eğitimler, Özge Sezen Geliş’in geniş bir yelpazede psikoterapi hizmetleri sunmasını sağlamaktadır.

İzmir’de Ergen Terapisi Süreci

İzmir’de ergen terapisi süreci, danışanın ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimser. Özge Sezen Geliş, danışanlarının ruhsal sağlığını iyileştirmek için çeşitli terapi ekollerini kullanarak, eklektik bir yöntem izler. Bu yöntem, tek bir terapi modeline bağlı kalmaksızın, danışanın spesifik ihtiyaçlarına göre en uygun olan teknikleri ve stratejileri seçmeyi içerir.

Ergen terapisi süreci şu adımlardan oluşur:

 1. İlk Görüşme: Danışan ve terapist arasında güven ilişkisinin kurulmasını sağlar. Bu görüşmede, danışanın yaşadığı sorunlar ve terapi hedefleri belirlenir.
 2. Terapi Planının Oluşturulması: Danışanın ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş bir terapi planı hazırlanır. Bu plan, kullanılacak terapi yöntemlerini ve seansların sıklığını içerir.
 3. Terapi Seansları: Terapist ve danışan, belirlenen plan doğrultusunda düzenli olarak bir araya gelir. Seanslar, danışanın ilerlemesini izlemek ve gerekirse terapi planını güncellemek amacıyla yapılır.
 4. Değerlendirme ve İzleme: Terapinin sonunda, danışanın ilerlemesi değerlendirilir ve gerekirse ek seanslar planlanır. Terapist, danışanın yaşam kalitesinin artmasına yönelik önerilerde bulunur.

İzmir’de ergen terapisi hizmetleri, profesyonel ve etkili bir şekilde yürütülerek, danışanların ruhsal sağlıklarını iyileştirmeyi hedefler. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, danışanlarına güvenli ve destekleyici bir ortam sunarak, onların duygusal ve psikolojik iyilik hallerini artırmayı amaçlar.

Ergen Depresyon ve Anksiyete Terapisi

Ergenlerde Depresyon Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Ergenlerde depresyon, gençlerin yaşamlarını ciddi şekilde etkileyebilen bir ruhsal sağlık sorunudur. Ergenlerde depresyon belirtileri şunlardır:

 • Sürekli üzüntü ve boşluk hissi
 • İlgi ve zevk kaybı
 • Enerji eksikliği ve yorgunluk
 • Uyku sorunları (uykusuzluk veya aşırı uyuma)
 • İştah değişiklikleri (aşırı yeme veya iştahsızlık)
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • Suçluluk veya değersizlik duyguları
 • Ölüm veya intihar düşünceleri

Depresyon tedavi yöntemleri, ergenlerin semptomlarını yönetmesine ve yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olur. İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, depresyon tedavisinde etkili yöntemler kullanarak danışanlarına profesyonel destek sunar:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Bu terapi yöntemi, ergenlerin olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olur. BDT, depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve bilimsel olarak desteklenen bir yaklaşımdır.
 • Şema Terapi: Erken dönem uyumsuz şemaları tanımlama ve değiştirme üzerine odaklanır. Ergenlerin depresyon belirtilerini hafifletmelerine yardımcı olur.
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): Bu yöntem, ergenlerin olumsuz düşüncelerini ve duygularını kabul etmelerine ve yaşamlarını değerlerine uygun bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olur.

Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları ve Terapileri

Anksiyete bozuklukları, ergenlerde aşırı kaygı, korku ve endişe ile karakterizedir. Ergenlerde yaygın olarak görülen anksiyete bozuklukları şunlardır:

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu: Sürekli ve aşırı endişe hali
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Sosyal ortamlarda yoğun kaygı ve utanç duyguları
 • Panik Bozukluğu: Ani ve yoğun korku nöbetleri (panik ataklar)
 • Fobiler: Belirli nesne veya durumlara karşı aşırı korku

Anksiyete terapileri, ergenlerin kaygı ve korkularını yönetmelerine yardımcı olur. İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, anksiyete tedavisinde çeşitli yöntemler kullanarak danışanlarına destek sağlar:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Anksiyete bozukluklarının tedavisinde etkili olan BDT, ergenlerin olumsuz düşüncelerini ve kaygı yaratan davranışlarını değiştirmeye odaklanır. Bu yöntem, kaygı düzeyini azaltarak daha sakin ve dengeli bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.
 • Mindfulness Temelli Terapiler: Farkındalık temelli yaklaşımlar, ergenlerin anksiyete ile başa çıkmalarına ve şu anki anı farkında olarak yaşamalarına yardımcı olur. Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) ve Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi Programı (MBCT) bu alanda kullanılan yöntemlerdendir.
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): Anksiyete bozukluklarında da etkili olan ACT, ergenlerin kaygı ve korkularını kabul etmelerine ve değerlerine uygun bir yaşam sürmelerine destek olur.

İzmir’de ergen terapisi hizmetleri sunan Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi ruh sağlığı sorunları ile başa çıkmada ergenlere profesyonel destek sağlar. Uyguladığı etkili terapi yöntemleri ile danışanlarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

Ergen Panik Atak ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Terapisi

Panik Atak Tedavisi

Panik atak, ergenlerde aniden başlayan ve yoğun korku veya rahatsızlık hissi ile kendini gösteren bir durumdur. Panik ataklar sırasında ergenler, kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kontrol kaybı gibi fiziksel belirtiler yaşayabilirler. Bu belirtiler genellikle birkaç dakika içinde zirveye ulaşır ve genci büyük ölçüde rahatsız eder.

Panik atak tedavisi, ergenlerin ataklarını kontrol altına almasına ve yaşam kalitelerini artırmasına yardımcı olur. İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, panik atak tedavisinde etkili yöntemler kullanarak danışanlarına destek sağlar:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, panik atak tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve etkili bir yöntemdir. Bu terapi, ergenlerin panik atağı tetikleyen düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeye odaklanır. Ergenler, panik ataklarla başa çıkmak için yeni stratejiler öğrenir ve bu atakların sıklığını ve şiddetini azaltır.
 • Maruz Kalma Terapisi: Bu yöntem, ergenlerin panik ataklarını tetikleyen durumlarla kontrollü bir şekilde yüzleşmesini sağlar. Terapist, danışanın bu durumlarla başa çıkmasını ve zamanla korkularını yenmesini sağlar.
 • Gevşeme Teknikleri ve Nefes Egzersizleri: Bu teknikler, ergenlerin panik atak sırasında yaşadığı fiziksel belirtileri kontrol altına almasına yardımcı olur. Nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri, ergenlerin sakinleşmesine ve atakların üstesinden gelmesine destek olur.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), ergenlerde tekrarlayan ve rahatsız edici düşünceler (obsesyonlar) ve bu düşünceleri hafifletmek için yapılan zorlayıcı davranışlar (kompulsiyonlar) ile karakterize edilen bir ruhsal bozukluktur. Ergenlerde OKB belirtileri şunlardır:

 • Obsesyonlar: Temizlik, düzen, simetri, zarara uğrama korkusu gibi tekrarlayan düşünceler veya imgeler.
 • Kompulsiyonlar: Aşırı temizlik, kontrol etme, sayma, düzenleme gibi tekrarlayan davranışlar veya zihinsel eylemler.

OKB tedavi yöntemleri, ergenlerin obsesyonlarını ve kompulsiyonlarını yönetmelerine yardımcı olur. İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, OKB tedavisinde çeşitli yöntemler kullanarak danışanlarına destek sağlar:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): OKB tedavisinde etkili olan BDT, ergenlerin obsesyonlarını ve kompulsiyonlarını tanımlayarak, bu düşünce ve davranışları değiştirmeye odaklanır. Terapist, ergenlerin OKB belirtileri ile başa çıkmalarını sağlayacak stratejiler geliştirir.
 • Maruz Kalma ve Tepki Önleme (ERP) Terapisi: ERP, OKB tedavisinde en yaygın ve etkili yöntemlerden biridir. Bu terapi, ergenlerin obsesyonlarını tetikleyen durumlara maruz kalmasını ve bu durumlara karşı geliştirdikleri kompulsiyonları engellemesini içerir. Terapist, danışanın zamanla bu durumlarla başa çıkmasını ve kompulsiyonlarını azaltmasını sağlar.
 • Şema Terapi: OKB’nin altında yatan uyumsuz şemaları tanımlayarak ve değiştirmeye yönelik çalışmalar yaparak, ergenlerin OKB belirtilerini yönetmesine yardımcı olur.

İzmir’de ergen terapisi hizmetleri sunan Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, panik atak ve OKB gibi ruh sağlığı sorunları ile başa çıkmada ergenlere profesyonel destek sağlar. Uyguladığı etkili terapi yöntemleri ile danışanlarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

Ergen İlişki Problemleri ve Terapi

Ergenlikte İlişki Sorunlarıyla Başa Çıkma

Ergenlik dönemi, bireylerin kimlik gelişimi ve duygusal değişimlerle dolu bir süreçtir. Bu dönemde, gençler aile üyeleri, arkadaşlar ve romantik ilişkilerle ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler. İlişki sorunları, ergenlerin duygusal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve stres, anksiyete veya depresyon gibi ruhsal sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ergenlikte sıkça karşılaşılan ilişki sorunları şunlardır:

 • Aile İlişkileri: Ergenler, ebeveynleri ve kardeşleri ile çatışmalar yaşayabilirler. Bu çatışmalar, bağımsızlık arayışı, nesiller arası farklılıklar veya iletişim eksikliklerinden kaynaklanabilir.
 • Arkadaşlık İlişkileri: Arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan problemler, gençlerin sosyal çevrelerinde stres yaratabilir. Kıskançlık, dışlanma veya grup dinamiklerindeki değişiklikler, ergenlerin arkadaşlık ilişkilerini zorlaştırabilir.
 • Romantik İlişkiler: Ergenler, romantik ilişkilerde de sorunlar yaşayabilirler. İlk aşklar, kıskançlık, ayrılıklar veya duygusal iniş çıkışlar, gençlerin duygusal dünyasında dalgalanmalara neden olabilir.

Ergen terapisi, gençlerin bu tür ilişki sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olur. İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, ergen terapisi sürecinde gençlere etkili destek ve rehberlik sağlar. Terapide kullanılan yöntemler şunlardır:

 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: İyi bir iletişim, sağlıklı ilişkilerin temelidir. Terapist, ergenlerin daha etkili ve açık bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamak için iletişim becerilerini geliştirir.
 • Empati ve Anlayışın Artırılması: Empati, gençlerin birbirlerinin duygularını ve perspektiflerini anlamalarına yardımcı olur. Terapist, ergenlerin empati yeteneklerini artırarak daha anlayışlı ve destekleyici ilişkiler kurmalarını sağlar.
 • Sorun Çözme ve Anlaşmazlık Yönetimi: Ergenler, ilişkilerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için etkili stratejiler öğrenirler. Terapist, ergenlerin anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde ele alarak, ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olur.
 • Duygusal Bağların Güçlendirilmesi: Sağlıklı bir ilişkinin temeli, güçlü duygusal bağlardır. Terapist, ergenlerin duygusal bağlarını güçlendirmek için çeşitli teknikler kullanır.

Aile ve Okul İlişkileri

Aile ilişkileri, ergenlik döneminde gençlerin yaşamında önemli bir rol oynar. Ergenler, ebeveynleri ve kardeşleri ile sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurduklarında, duygusal ve psikolojik olarak daha güçlü olurlar. Terapist, aile ilişkilerini güçlendirmek ve aile içindeki iletişimi iyileştirmek için çalışır. Aile terapisi seansları, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını ve desteklemelerini sağlar.

Okul ilişkileri, ergenlerin akademik ve sosyal yaşamlarında kritik öneme sahiptir. Öğretmenler, arkadaşlar ve diğer okul personeli ile sağlıklı ilişkiler kurmak, ergenlerin okul başarısını ve genel memnuniyetini artırır. Terapist, ergenlerin okulda karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur ve sosyal becerilerini geliştirir.

İzmir’de ergen terapisi hizmetleri sunan Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, gençlerin aile ve okul ilişkilerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Profesyonel destek ve rehberlik ile ergenlerin ilişkilerindeki sorunları çözmeleri ve daha sağlıklı, mutlu bir yaşam sürmeleri hedeflenir.

Kullanılan Terapötik Yaklaşımlar

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bireylerin olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını tanımlayıp değiştirmelerine yardımcı olan etkili bir terapötik yaklaşımdır. BDT, depresyon, anksiyete, panik atak ve obsesif kompulsif bozukluk gibi birçok ruhsal sağlık sorununun tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Bu terapi yöntemi, düşünce süreçleri ve davranışlar arasındaki bağlantıyı anlamaya odaklanır.

BDT’nin temel prensipleri şunlardır:

 • Düşünce ve Davranış Analizi: Danışanların olumsuz düşünce kalıplarını ve bu düşüncelerin davranışlarına olan etkilerini analiz eder.
 • Olumsuz Düşünceleri Değiştirme: Danışanlar, olumsuz ve zararlı düşüncelerini daha gerçekçi ve olumlu düşüncelerle değiştirmeyi öğrenirler.
 • Davranış Değişikliği: Olumsuz düşünceler değiştikçe, bu değişiklikler danışanların davranışlarına yansır ve daha sağlıklı davranış kalıpları geliştirilir.

Şema Terapi

Şema Terapi, bireylerin çocukluk dönemlerinden itibaren geliştirdikleri uyumsuz şemaları (temel inançları) tanımlama ve değiştirme üzerine odaklanan bir terapötik yaklaşımdır. Şemalar, kişinin hayatındaki deneyimlerden etkilenir ve zamanla kalıcı hale gelir. Bu terapi yöntemi, özellikle kronik depresyon, kişilik bozuklukları ve ilişki sorunları gibi derinleşmiş problemler için etkilidir.

Şema Terapinin temel prensipleri şunlardır:

 • Şema Tanımlama: Danışanların erken dönem uyumsuz şemalarını ve bu şemaların nasıl oluştuğunu tanımlamayı içerir.
 • Duygusal Değişiklik: Danışanlar, şemaların duygusal kökenlerini anlamaya ve bu duygusal tepkileri değiştirmeye odaklanır.
 • Davranış Değişikliği: Şemaların yönlendirdiği olumsuz davranış kalıpları değiştirilir ve daha sağlıklı davranışlar geliştirilir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), kişinin olumsuz düşünce ve duygularını kabul etmesine ve yaşamını değerlerine uygun bir şekilde sürdürmesine yardımcı olan bir terapötik yaklaşımdır. ACT, farkındalık ve kabullenme temelli bir terapi yöntemidir ve bireylerin yaşamlarındaki zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmalarını sağlar.

ACT’nin temel prensipleri şunlardır:

 • Kabul: Danışanların olumsuz düşünce ve duygularını kabul etmeyi öğrenmesini sağlar, bu düşünceleri değiştirmek yerine onlarla yaşamayı öğretir.
 • Değerler Belirleme: Danışanların yaşamlarındaki önemli değerleri tanımlamalarına ve bu değerlere uygun bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.
 • Kararlılık ve Eylem: Danışanlar, değerlerine uygun hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla hareket ederler.

İzmir’de Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, bu terapötik yaklaşımları kullanarak danışanlarının ruhsal sağlıklarını iyileştirmeyi amaçlar. Eklektik bir yöntem benimseyerek, danışanlarının ihtiyaçlarına en uygun terapi yöntemlerini seçer ve uygular.

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş’in Terapi Yöntemleri

Eklektik Yaklaşım Nedir?

Eklektik yaklaşım, psikoterapi sürecinde tek bir terapi ekolüne bağlı kalmadan, danışanın ihtiyaçlarına göre farklı terapi yöntemlerinin bir arada kullanılmasıdır. Bu yaklaşım, terapistin çeşitli terapi tekniklerini ve stratejilerini esnek bir şekilde birleştirerek, danışana en uygun ve etkili müdahaleyi sunmasını sağlar. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, eklektik yaklaşımı benimseyerek, ergen terapisi sürecinde danışanlarının ihtiyaçlarına en uygun yöntemleri seçer ve uygular.

Eklektik yaklaşımın temel özellikleri şunlardır:

 • Esneklik: Terapist, danışanın bireysel ihtiyaçlarına göre farklı terapi tekniklerini birleştirir ve adapte eder.
 • Kişiselleştirilmiş Terapi: Danışanın yaşadığı sorunlara ve kişisel özelliklerine göre en uygun terapi yöntemleri belirlenir ve kullanılır.
 • Çeşitli Tekniklerin Kullanımı: Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi gibi farklı terapi ekollerinden teknikler bir arada kullanılarak, danışanın sorunlarına daha kapsamlı bir çözüm sunulur.

Farklı Ekollerin Birleşimi

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, eklektik yaklaşımı benimseyerek, çeşitli terapi ekollerinden faydalanır ve bunları danışanlarının ihtiyaçlarına göre birleştirir. Bu yöntem, terapinin etkinliğini artırarak, danışanların daha hızlı ve kalıcı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olur.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, danışanların olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye odaklanır. Özge Sezen Geliş, BDT tekniklerini kullanarak, danışanlarının düşünce süreçlerini ve davranışlarını yeniden şekillendirir.

Şema Terapi: Şema Terapi, danışanların çocukluk dönemlerinden itibaren geliştirdikleri uyumsuz şemaları tanımlama ve değiştirme üzerine odaklanır. Bu terapi yöntemi, derinleşmiş problemleri ele almak için kullanılır ve danışanların duygusal tepkilerini ve davranışlarını değiştirmeye yardımcı olur.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): ACT, danışanların olumsuz düşünce ve duygularını kabul etmeyi öğrenmelerine ve yaşamlarını değerlerine uygun bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olur. Özge Sezen Geliş, ACT tekniklerini kullanarak, danışanlarının farkındalık ve kabullenme yeteneklerini geliştirir.

Mindfulness Temelli Yaklaşımlar: Mindfulness temelli terapiler, danışanların şu anki anı farkında olarak yaşamalarını ve olumsuz düşünceleri kabullenmelerini sağlar. Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) ve Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi Programı (MBCT) bu alanda kullanılan yöntemlerdendir.

Bu farklı ekollerin birleşimi, Özge Sezen Geliş’in danışanlarına daha kapsamlı ve etkili bir terapi süreci sunmasını sağlar. Terapinin her aşamasında danışanların ihtiyaçlarına ve hedeflerine odaklanarak, en uygun yöntemleri seçer ve uygular.

İzmir’de Terapi Seanslarına Başlamak

İlk Seans ve Danışmanlık Süreci

İlk seans, terapist ve danışan arasında güvenli bir ilişki kurmanın yanı sıra, danışanın terapiye yönelik beklentilerini ve hedeflerini anlamak için önemli bir adımdır. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, ilk seansında danışanların yaşadığı sorunları, bu sorunların ne zaman başladığını ve nasıl ilerlediğini değerlendirir. İlk seans genellikle şu aşamalardan oluşur:

 • Tanışma ve Güven İnşası: Terapist ve danışan arasında güvenli ve rahat bir ortam oluşturulur. Bu süreçte danışanın kendini rahat hissetmesi sağlanır.
 • Sorunların Belirlenmesi: Danışanın yaşadığı sorunlar, belirtiler ve bu sorunların yaşamını nasıl etkilediği detaylı bir şekilde ele alınır.
 • Terapi Hedeflerinin Belirlenmesi: Danışan ve terapist, terapi sürecinde ulaşılması gereken hedefleri belirler. Bu hedefler, danışanın ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre şekillendirilir.
 • Terapi Planının Oluşturulması: Terapist, danışanın ihtiyaçlarına ve belirlenen hedeflere uygun bir terapi planı oluşturur. Bu plan, kullanılacak terapi yöntemlerini ve seansların sıklığını içerir.

Seans Ücretleri ve Randevu Bilgileri

İzmir’de ergen terapisi seanslarına başlamak isteyen danışanlar, Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş ile iletişime geçerek randevu alabilirler. Seans ücretleri hakkında bilgi almak ve randevu oluşturmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

 • Telefon Numarası: +90 (530) 447-6943
 • Web Sitesi: İletişim

İletişim Bilgileri ve Randevu Alma

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş ile ergen terapisi seanslarına başlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. İletişime Geçin: Belirtilen telefon numarası veya web sitesi üzerinden iletişime geçerek randevu talebinde bulunun.
 2. Randevu Oluşturun: Uygun bir seans zamanı belirleyerek randevunuzu oluşturun.
 3. İlk Seansınıza Katılın: Belirlenen tarih ve saatte ilk seansınıza katılarak terapi sürecinize başlayın.

İzmir’de ergen terapisi hizmetleri sunan Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, danışanlarına profesyonel ve etkili bir terapi süreci sunar. İlk seanstan itibaren danışanların ihtiyaçlarına odaklanarak, onların ruhsal sağlıklarını iyileştirmeyi hedefler.

İzmir’de ergen terapisi hizmetlerinden yararlanmak, gençlerin ruh sağlığı ve genel yaşam kaliteleri için atılacak önemli bir adımdır. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, profesyonel yaklaşımları ve geniş eğitim yelpazesi ile danışanlarına etkili ve destekleyici bir terapi süreci sunar. Ergen terapisi, depresyon, anksiyete, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, ilişki sorunları gibi birçok ruhsal sağlık sorunuyla başa çıkmanıza yardımcı olur.

Eğer ruhsal sağlığınızı iyileştirmek ve daha mutlu bir yaşam sürmek istiyorsanız, Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş ile iletişime geçerek ergen terapisi seanslarına başlayabilirsiniz. İletişim bilgilerini kullanarak randevu alabilir ve profesyonel destek alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 1. Ergen terapisi nedir?
  • Ergen terapisi, ergenlik döneminde yaşanan duygusal, psikolojik ve davranışsal sorunlarla başa çıkmak için yapılan profesyonel bir danışmanlık sürecidir. Bu terapi, gençlerin kimlik gelişimi, duygusal değişimler, sosyal ilişkiler ve akademik zorluklarla ilgili yaşadıkları problemleri ele alır.
 2. İzmir’de ergen terapisi hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?
  • İzmir’de ergen terapisi hizmetlerinden yararlanmak için Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş ile iletişime geçebilir ve randevu alabilirsiniz. İletişim bilgilerini buradan bulabilirsiniz.
 3. Ergen terapisi seansları ne kadar sürer?
  • Ergen terapisi seansları genellikle 50-60 dakika sürer. Seans süresi, danışanın ihtiyaçlarına ve terapistin planlamasına göre değişebilir.
 4. Ergen terapisi hangi sorunlar için etkilidir?
  • Ergen terapisi, depresyon, anksiyete, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), ilişki sorunları, akademik zorluklar, özgül fobiler ve öfke problemleri gibi birçok ruhsal sağlık sorununun tedavisinde etkilidir.
 5. İlk seansımda ne beklemeliyim?
  • İlk seans, terapist ve danışanın birbirini tanıması ve danışanın terapiye yönelik beklentilerini anlaması açısından önemlidir. Bu seans sırasında, yaşadığınız sorunlar ve terapi hedefleriniz belirlenir ve kişiselleştirilmiş bir terapi planı oluşturulur.
 6. Hangi terapötik yaklaşımlar kullanılıyor?
  • Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Şema Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) ve Mindfulness Temelli Terapiler gibi çeşitli terapötik yaklaşımları kullanır. Eklektik bir yaklaşım benimseyerek, danışanın ihtiyaçlarına en uygun yöntemleri seçer ve uygular.
 7. Terapi süreci ne kadar sürer?
  • Terapi süresi, danışanın yaşadığı sorunlara, hedeflere ve bireysel ilerlemeye bağlı olarak değişir. Bazı danışanlar birkaç seansla önemli ilerleme kaydederken, diğerleri daha uzun bir süre terapiye devam edebilir.
 8. Seans ücretleri nedir ve nasıl ödeme yapabilirim?
  • Seans ücretleri, danışanın ihtiyaçlarına göre belirlenir. Detaylı bilgi almak ve ödeme seçeneklerini öğrenmek için Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş ile iletişime geçebilirsiniz.
 9. Terapiler gizli mi?
  • Evet, ergen terapisi seansları tamamen gizlidir. Terapist, danışanın paylaştığı bilgileri gizlilik prensiplerine uygun olarak korur ve bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
 10. Randevu iptali veya değişikliği yapabilir miyim?
  • Evet, randevunuzu iptal etmek veya değiştirmek için terapistinizle önceden iletişime geçmeniz gerekmektedir. Randevu iptal ve değişiklik politikaları hakkında daha fazla bilgi için iletişim kurabilirsiniz.