İletişim
ozge@ozgesezen.com
0530 447 69 43
Valikonağı Cad. Efe Apt. No: 171/1
Nişantaşı, Şişli / İstanbul
Sosyal
Image Alt

Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT)

Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT) / Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Kabul ve Kararlılık Terapisi, “yeni dalga”Bilişsel Davranış Terapi (BDT)’lerden biridir. Geleneksel BDT temelli tedaviyi kabul, mindfulness, adanmışlık ve davranış değişikliği gibi diğer psikolojik bileşenler ile birleştirir.

Terapi sürecinde danışanlar, kaygı, korku, endişe, suçluluk gibi zorlu duygularından kaçmadan, bu duyguları inkar etmeden ya da bu duygularla savaşmadan onlarla beraber yaşamayı öğrenirler. Olumsuz duyguların, yaşamı zengin ve anlamlı kılacak eylemleri gerçekleştirmeye engel olmamaları amaçlanır. Olumsuz duyguların kabulü, yaşanan sorunların ve zorlukların aşılması için gereken adımları atmaya temel sağlar.

Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin İçeriği

  • Rahatsızlık veren ve şimdiye kadar kaçınılan düşünceler, hisler, fiziksel duyumlar ve anılarla yeni bir ilişki kurulması.
  • Danışanın olmak istediği kişi ve kişisel değerleri ile uyumlu davranışların belirlenmesi ve hayata geçirilmesi.
  • Zorlu düşünce ve duygularla etkili bir şekilde başa çıkmak için psikolojik becerilerin kazanılması.
  • Danışan için gerçekten önemli ve anlamlı olanın keşfi.
  • Yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan acı ve ıstırapla savaşmadan, onlarla beraber nasıl yaşanacağına dair anlayış kazanılması.
  • Psikolojik esnelik kazanılması. Bu kavram kişinin davranışlarını, hoş olmayan düşüncelerinden, duygularından ve bedensel duyumlarından bağımsız, içinde bulunulan duruma ve kişisel değerlerine göre tekrar tekrar düzenleme becerisidir.
  • Danışanın kontrolü dışında olan durumları kontrol etmeye çalışmaktan nasıl vazgeçeceğini öğrenmesi ve bir yandan yaşamını zengin ve anlamlı kılacak kontrol edilebilir durumlara odaklanması.

Kabul ve Kararlılık Terapisi Hangi Sorunlarda Etkilidir?

Yaşamın değişen taleplerine uyum sağlama ve bunlarla etkili bir şekilde başa çıkma becerilerini geliştirmek isteyen herkes için uygundur. İş stresi, sınav kaygısı, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı etkili sonuçlar alınan sorunlardan bazılarıdır.