ozge logo light
İletişim
[email protected]
0530 447 69 43
Kültür Mahallesi 1380 Sokak Alyans Apartmanı B Blok No:4 D:12, 35220 Konak / İzmir
Sosyal
Image Alt

Ergen Terapisi: İzmir’deki Gençler İçin Psikolojik Destek Süreçleri

ergen terapisi izmirdeki gencler icin psikolojik destek surecleri

Ergen Terapisi: İzmir’deki Gençler İçin Psikolojik Destek Süreçleri

Ergen Terapisi: İzmir’deki Gençler İçin Psikolojik Destek Süreçleri

Ergenlik dönemi, bireylerin çocukluktan yetişkinliğe geçiş yaptığı ve birçok fiziksel, duygusal ve zihinsel değişiklik yaşadığı bir dönemdir. Bu süreçte gençler, kimliklerini bulma ve bağımsızlıklarını kazanma çabası içindedirler. Ancak, bu dönemde yaşanan yoğun değişiklikler ve zorluklar, gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. İşte bu noktada ergen terapisi devreye girer.

Ergen terapisi, gençlerin bu zorlu dönemlerinde duygusal ve psikolojik destek alarak daha sağlıklı ve dengeli bir birey olmalarına yardımcı olan bir psikoterapi türüdür. Özellikle İzmir gibi büyük şehirlerde, gençler çeşitli sosyal, akademik ve ailevi sorunlarla başa çıkmak zorunda kalabilirler. Bu nedenle, İzmir’de ergen terapisine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, İzmir’de ergen terapisi hizmeti sunan deneyimli bir terapisttir. Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olan ve Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlayan Özge Sezen Geliş, gençlerin ruh sağlığını desteklemek için çeşitli terapi yöntemleri kullanmaktadır. Depresyon, anksiyete bozuklukları, panik atak ve özgül fobiler gibi birçok konuda uzman olan Psikolog Geliş, ergenlerin bu zorlu dönemi en iyi şekilde geçirmelerine yardımcı olmaktadır.

Ergen Terapisi Neden Önemlidir?

Ergenlik dönemi, bireylerin fiziksel ve psikolojik olarak en hızlı değişim yaşadığı dönemlerden biridir. Bu dönemde gençler, kimliklerini bulma ve kendilerini tanıma sürecine girerler. Ancak, bu süreç genellikle zorluklarla doludur ve gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. İşte ergen terapisi, gençlerin bu zorlu dönemde ihtiyaç duydukları desteği sağlamada kritik bir rol oynar.

Ergenlik Dönemi Zorlukları

 1. Kimlik ve Benlik Gelişimi: Ergenler, kim olduklarını ve topluma nasıl uyum sağlayacaklarını anlamaya çalışırlar. Bu süreçte, kimlik bunalımları ve benlik saygısı sorunları sıkça yaşanır.
 2. Fiziksel Değişimler: Hızla büyüyen vücut, hormonal değişiklikler ve cinsel kimlik gelişimi, gençlerin kendilerini rahatsız hissetmelerine neden olabilir. Bu değişiklikler, bazen özgüven eksikliğine ve beden imajı sorunlarına yol açabilir.
 3. Akademik ve Sosyal Baskılar: Okulda başarılı olma baskısı, sosyal çevreye uyum sağlama çabası ve akran ilişkilerindeki problemler, ergenlerin stres düzeyini artırabilir. Bu durum, akademik performansın düşmesine ve sosyal izolasyona yol açabilir.
 4. Aile İlişkileri: Ergenlik dönemi, aile içi ilişkilerde de değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Gençler, bağımsızlıklarını kazanma çabası içinde ebeveynleriyle çatışma yaşayabilirler. Bu durum, aile içi iletişimin bozulmasına ve gerginliklerin artmasına neden olabilir.

Psikolojik Destek İhtiyacı

Ergen terapisi, gençlerin yukarıda belirtilen zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için önemli bir araçtır. Terapinin sunduğu başlıca faydalar şunlardır:

 1. Duygusal Destek: Ergen terapisi, gençlerin duygusal ihtiyaçlarını anlamalarına ve bu duyguları sağlıklı bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olur. Terapist, ergenin duygusal dünyasını keşfetmesine ve duygusal dengesini sağlamasına destek olur.
 2. Sorun Çözme Becerileri: Terapide, gençler sorunlarını tanımlama, çözüm yolları üretme ve etkili kararlar alma becerilerini geliştirirler. Bu beceriler, ergenlerin gelecekte karşılaşacakları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur.
 3. Kendini Anlama ve Kabul: Terapinin bir diğer önemli faydası, gençlerin kendilerini ve duygusal ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmasıdır. Bu süreçte, ergenler kendi güçlü ve zayıf yönlerini kabul etmeyi öğrenirler.
 4. İlişki Yönetimi: Ergen terapisi, gençlerin aile üyeleri, arkadaşları ve öğretmenleriyle olan ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olur. İletişim becerileri ve empati yetenekleri güçlendirilir, böylece ergenler daha sağlıklı ilişkiler kurabilirler.

Bu nedenlerle, ergen terapisi, gençlerin sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri için son derece önemlidir. İzmir’de bu alanda hizmet veren Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, gençlere ihtiyaç duydukları desteği sağlamakta ve onların hayatlarında olumlu değişiklikler yaratmaktadır.

İzmir’de Ergen Terapisi Süreci

İzmir’de ergen terapisi, gençlerin yaşadığı duygusal ve psikolojik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılandırılmış bir süreçtir. Bu süreç, genellikle birkaç aşamadan oluşur ve her aşama, gençlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanır. İşte İzmir’de ergen terapisi sürecinin temel adımları:

İlk Görüşme ve Değerlendirme

Terapinin ilk aşaması, danışan ve terapistin birbirini tanıdığı ve terapinin hedeflerinin belirlendiği değerlendirme sürecidir. Bu aşamada, gençlerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunların kaynağı hakkında bilgi toplanır. İlk görüşmede genellikle şu adımlar izlenir:

 1. Tanışma ve Güven Oluşturma: İlk görüşmede, genç ve terapist arasında güvene dayalı bir ilişki kurulması önemlidir. Bu, terapinin ilerleyen aşamalarında açık ve dürüst bir iletişimi teşvik eder.
 2. Sorunların Tanımlanması: Genç, yaşadığı duygusal ve psikolojik zorlukları terapistle paylaşır. Bu süreçte, gençlerin hissettikleri duygular ve bu duyguların yaşamlarına nasıl etki ettiği belirlenir.
 3. Hedef Belirleme: Terapinin amaçları ve hedefleri belirlenir. Bu hedefler, gençlerin ihtiyaçlarına ve terapi sürecinden beklentilerine göre şekillenir.

Terapi Yöntemleri

İzmir’de ergen terapisi sürecinde kullanılan başlıca terapi yöntemleri şunlardır:

 1. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Bu yöntem, gençlerin olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını tanımlamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olur. BDT, gençlerin duygusal sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerini sağlar.
 2. Şema Terapi: Şema terapi, gençlerin çocukluk döneminden itibaren geliştirdikleri ve yaşamlarını olumsuz etkileyen şemaları değiştirmeye odaklanır. Bu terapi yöntemi, gençlerin kendilerini daha iyi anlamalarına ve sağlıklı davranış kalıpları geliştirmelerine yardımcı olur.
 3. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): ACT, gençlerin duygusal acı ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirir. Bu terapi yöntemi, gençlerin kendilerini kabul etmelerini ve değerlerine uygun bir yaşam sürmelerini teşvik eder.

Terapi Seanslarının Sıklığı ve Süresi

Ergen terapisi seanslarının sıklığı ve süresi, gençlerin ihtiyaçlarına ve terapi sürecinin hedeflerine göre belirlenir. Genellikle haftada bir veya iki kez yapılan seanslar, yaklaşık 50-60 dakika sürer. Terapinin süresi, danışanın ilerlemesine ve hedeflerine ulaşma hızına bağlı olarak değişir. Bazı gençler kısa süreli bir terapi sürecinden fayda sağlarken, bazıları uzun süreli bir destek ihtiyacı duyabilir.

İzmir’de ergen terapisi, gençlerin yaşadığı duygusal ve psikolojik zorlukları aşmalarına yardımcı olarak, onların sağlıklı ve dengeli bireyler olmalarını hedefler. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, ergen terapisi sürecinde gençlere profesyonel ve etkili bir destek sunmaktadır.

Gençler İçin Psikolojik Destek

Ergenlik dönemi, gençlerin sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal değişimlerle de başa çıktığı bir dönemdir. Bu süreçte yaşanan zorluklar, gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir ve çeşitli sorunlara yol açabilir. İşte bu noktada psikolojik destek, gençlerin bu zorlu dönemi daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde atlatmalarına yardımcı olur. Gençler için sağlanan psikolojik destek, aşağıdaki alanlarda önemli katkılar sağlar:

Okul ve Sosyal Yaşam Sorunları

 1. Akademik Baskılar: Gençler, okulda başarılı olma baskısı altında kendilerini stresli ve kaygılı hissedebilirler. Bu durum, derslerde performans düşüklüğüne ve özgüven kaybına yol açabilir. Psikolojik destek, gençlerin akademik kaygılarını yönetmelerine ve daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olur.
 2. Akran İlişkileri: Ergenlik döneminde, gençler akranlarıyla ilişkilerinde çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Zorbalık, dışlanma veya grup baskısı gibi durumlar, gençlerin sosyal becerilerini olumsuz etkileyebilir. Terapide, gençlerin sağlıklı iletişim ve çatışma çözme becerilerini geliştirmeleri sağlanır.
 3. Sosyal Beceri Gelişimi: Gençlerin sosyal becerilerini geliştirmek, onların sosyal çevrelerinde daha rahat ve uyumlu olmalarına yardımcı olur. Terapide, empati, dinleme ve etkili iletişim gibi beceriler üzerinde çalışılır.

Aile İlişkileri

 1. Ebeveyn-Çocuk Çatışmaları: Ergenler, bağımsızlıklarını kazanma sürecinde ebeveynleriyle çatışmalar yaşayabilirler. Bu çatışmalar, aile içi iletişimi ve ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Psikolojik destek, aile içi iletişimi iyileştirerek, ebeveynler ve çocuklar arasında daha sağlıklı ve anlayışlı bir ilişki kurulmasını sağlar.
 2. Aile Dinamikleri: Aile içindeki dinamikler, gençlerin duygusal ve psikolojik sağlığını etkileyebilir. Terapide, aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve etkileşimler analiz edilir ve iyileştirme yolları üzerinde çalışılır.

Anksiyete ve Depresyonla Başa Çıkma

 1. Anksiyete: Gençler, okul, sosyal çevre veya gelecek kaygıları nedeniyle anksiyete yaşayabilirler. Bu durum, günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilir ve kaçınma davranışlarına yol açabilir. Terapide, anksiyete belirtilerini tanıma ve yönetme stratejileri öğretilir.
 2. Depresyon: Ergenlik döneminde depresyon, gençlerin duygusal durumunu ciddi şekilde etkileyebilir. Depresyon belirtileri arasında sürekli üzüntü, ilgi kaybı, enerji düşüklüğü ve umutsuzluk hissi yer alabilir. Psikolojik destek, gençlerin depresyonla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine ve olumlu bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olur.

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, gençlere yönelik sunduğu psikolojik destek hizmetleriyle, onların bu zorlu dönemi daha sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlamaktadır. Ergen terapisi sürecinde, gençlerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçları dikkate alınarak, onların yaşam kalitesini artırmaya yönelik stratejiler geliştirilir.

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş Kimdir?

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, gençlerin ve ailelerin psikolojik sağlığını desteklemekte uzmanlaşmış deneyimli bir terapisttir. Özge Sezen Geliş, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2013 yılında mezun olduktan sonra, Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamış ve klinik psikolog unvanını almıştır. Tez çalışmasında, “Üniversite öğrencilerinin zaman perspektifleri ile başa çıkma stratejileri arasındaki ilişki” konusunu ele almıştır.

Eğitim ve Deneyim

Psikolog Özge Sezen Geliş, eğitim ve kariyer hayatı boyunca çeşitli alanlarda derinlemesine bilgi ve deneyim kazanmıştır. Aldığı eğitimler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi – Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan eğitim almıştır.
 • Şema Terapi – Şema Terapi Enstitüsü, İstanbul.
 • Dinamik Psikoterapide Kuram, Klinik, Teknik – Eğitmen Hakan Kızıltan ile çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Aile ve Evlilik Terapisi 1. Düzey Eğitimi – İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü.
 • Cognitive Assessment System (CAS) – İstanbul Üniversitesi.
 • Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) ve Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi Programı (MBCT).
 • MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi – MOXO Türkiye.
 • BrainRx International – Beyin Eğitimi (Abu Dhabi).
 • Çocuk Değerlendirme Testleri – Türk Psikologlar Derneği kapsamında çeşitli testler (AGTE, Peabody, Resim Kelime Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durumu Ölçekleri).

Uzmanlık Alanları

Özge Sezen Geliş, ergen terapisi, bireysel terapi ve aile ve evlilik terapisi alanlarında uzmanlaşmıştır. Özellikle aşağıdaki konularda çalışmaktadır:

 • Depresyon: Gençlerin ve yetişkinlerin depresyonla başa çıkmalarına yardımcı olur.
 • Anksiyete Bozuklukları: Kaygı ve endişe sorunlarına yönelik terapiler sunar.
 • Panik Atak: Panik ataklarla başa çıkma ve kontrol altına alma stratejileri geliştirir.
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB): Takıntı ve zorlantı bozukluklarının tedavisi.
 • İlişkisel Problemler: Aile içi ve bireysel ilişkilerdeki sorunların çözümü.
 • İş ve Okul Sorunları: Akademik ve mesleki hayatta karşılaşılan zorluklar.
 • Özgül Fobiler: Belirli fobilerin tedavisi ve yönetimi.
 • Öfke Problemleri: Öfke yönetimi ve kontrolü üzerine terapiler.

Terapi Yaklaşımı

Psikolog Özge Sezen Geliş, seanslarında eklektik bir yaklaşım benimser. Yani, tek bir terapi yöntemine bağlı kalmadan, danışanın ihtiyaçlarına göre farklı terapi ekollerini harmanlayarak kullanır. Bu ekoller arasında Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) bulunmaktadır. Her danışanın bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, en etkili ve uygun terapi yöntemlerini seçer ve uygular.

İzmir’deki Ofisi ve İletişim Bilgileri

Psikolog Özge Sezen Geliş, İzmir’deki ofisinde ergen terapisi, bireysel terapi ve aile ve evlilik terapisi hizmetleri sunmaktadır. Danışanlarına sağladığı güvenli ve destekleyici ortam, onların terapiden en yüksek faydayı sağlamalarını hedefler. İletişim bilgileri ve randevu almak için aşağıdaki detaylardan ulaşabilirsiniz:

Ergen Terapisinin Faydaları

Ergen terapisi, gençlerin duygusal ve psikolojik sağlıklarını korumalarına yardımcı olan önemli bir destektir. Bu terapi, gençlerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına, duygusal dengeyi sağlamalarına ve kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. İşte ergen terapisinin sağladığı başlıca faydalar:

Kişisel Gelişim

 1. Öz Farkındalık: Ergen terapisi, gençlerin kendilerini daha iyi tanımalarına ve duygusal ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olur. Bu süreçte, gençler kendi güçlü ve zayıf yönlerini keşfederler.
 2. Kendine Güven: Terapide, gençlerin özgüvenleri artar. Kendilerine güven duyan gençler, hayatın karşılarına çıkardığı zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirler.
 3. Bağımsızlık ve Sorumluluk: Ergenlik dönemi, bağımsızlık kazanma sürecidir. Terapide, gençler bağımsızlıklarını kazanmalarına ve sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olacak beceriler geliştirirler.

Akademik Başarı

 1. Odaklanma ve Motivasyon: Ergen terapisi, gençlerin dikkatlerini toplama ve akademik hedeflerine ulaşma konusundaki motivasyonlarını artırır. Bu, onların okulda daha başarılı olmalarına katkıda bulunur.
 2. Stres Yönetimi: Gençler, akademik baskılarla başa çıkmayı öğrenirler. Terapide stres yönetimi teknikleri öğretilir, böylece gençler sınav kaygısı ve akademik stresle daha iyi başa çıkabilirler.
 3. Verimli Çalışma Alışkanlıkları: Terapide, gençler etkili çalışma stratejileri geliştirirler. Bu, derslerinde daha verimli olmalarını ve akademik başarılarını artırmalarını sağlar.

Sağlıklı Sosyal İlişkiler

 1. İletişim Becerileri: Ergen terapisi, gençlerin etkili iletişim kurma becerilerini geliştirir. Bu, onların arkadaşları, aileleri ve öğretmenleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.
 2. Empati ve Anlayış: Terapide, gençler empati yapmayı ve başkalarının duygularını anlamayı öğrenirler. Bu, sosyal ilişkilerdeki çatışmaları azaltır ve daha olumlu etkileşimler sağlar.
 3. Sosyal Destek Ağı: Gençler, güçlü ve destekleyici sosyal ilişkiler kurmanın önemini öğrenirler. Terapide, sosyal destek ağlarını güçlendirmek için stratejiler geliştirilir.

Duygusal Denge

 1. Duygusal Yönetim: Ergen terapisi, gençlerin duygusal tepkilerini tanıma ve yönetme becerilerini geliştirir. Bu, onların duygusal dalgalanmalarla başa çıkmalarına yardımcı olur.
 2. Anksiyete ve Depresyonla Başa Çıkma: Terapide, gençler anksiyete ve depresyon belirtilerini tanımayı ve bunlarla başa çıkmayı öğrenirler. Bu, duygusal sağlıklarını korumalarına yardımcı olur.
 3. Stres Azaltma: Gençler, stresle başa çıkma ve rahatlama tekniklerini öğrenirler. Bu, genel yaşam kalitelerini artırır ve duygusal dengeyi sağlar.

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, İzmir’deki ofisinde sunduğu ergen terapisi hizmetleriyle, gençlerin kişisel gelişimlerini destekler ve onların daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olmalarını sağlar. Ergen terapisi, gençlerin gelecekte karşılaşacakları zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olacak güçlü bir temel sağlar.

Ergenlik dönemi, gençlerin hayatlarında pek çok zorluğun yaşandığı, ancak aynı zamanda büyük gelişim fırsatlarının da bulunduğu bir dönemdir. Bu dönemde yaşanan fiziksel, duygusal ve sosyal değişimler, gençlerin psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir. İzmir’de ergen terapisi, gençlerin bu zorlu dönemi daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde atlatmalarına yardımcı olur.

Ergen Terapisinin Önemi

Ergen terapisi, gençlerin duygusal ve psikolojik sağlıklarını korumalarına, sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine ve kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olur. Bu terapi süreci, gençlerin kişisel gelişimini desteklerken, aynı zamanda akademik başarılarını artırır ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmalarını sağlar. Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş, İzmir’deki ofisinde sunduğu ergen terapisi hizmetleriyle, gençlerin bu zorlu dönemi en iyi şekilde geçirmelerine katkıda bulunmaktadır.

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş ile İletişime Geçin

Eğer siz de İzmir’de ergen terapisi hizmeti almak istiyorsanız, Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen Geliş ile iletişime geçebilirsiniz. Gençlerin duygusal ve psikolojik sağlıklarını desteklemek için profesyonel ve etkili terapi yöntemleri sunan Özge Sezen Geliş, gençlerin daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olmalarına yardımcı olmaktadır.

Ergen terapisi hakkında daha fazla bilgi almak ve randevu oluşturmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Ergen terapisi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya randevu almak istiyorsanız, hemen iletişime geçin. Gençlerin bu zorlu dönemi daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde atlatmaları için gerekli desteği sağlamak bizim önceliğimizdir.