ozge logo light
İletişim
[email protected]
0530 447 69 43
Kültür Mahallesi 1380 Sokak Alyans Apartmanı B Blok No:4 D:12, 35220 Konak / İzmir
Sosyal
Image Alt
izmirde psikolojik destek ve danismanlik hizmetleri psikolojik esneklik ve zihinsel saglik

İzmir’de Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri: Psikolojik Esneklik ve Zihinsel Sağlık

İzmir’de Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri: Psikolojik Esneklik ve Zihinsel Sağlık

Sağlık denildiğinde genellikle ilk akla gelen fiziksel sağlık olsa da, zihinsel sağlık da en az fiziksel sağlık kadar önemlidir. Fiziksel ve zihinsel sağlık, genel sağlığın temel unsurlarıdır ve bu ikisi birlikte ele alındığında kişinin tam anlamıyla sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden, her ikisine de düzenli olarak dikkat etmek ve bilgi sahibi olmak önemlidir.

Fiziksel sağlığın genellikle somut belirtilerle ilişkilendirilmesi, fiziksel sağlığa daha fazla vurgu yapılmasına ve daha fazla bilinmesine neden olmaktadır. Örneğin, bir kişinin ateşi varsa veya bir yerinde kırık varsa, fiziksel sağlığının iyi olmadığı sonucuna kolayca varılabilir.

Ancak psikolojik problemler her zaman açıkça belli olmayabilir. Örneğin, depresyon genellikle dışarıdan kolayca fark edilemeyebilir. Birçok kişi depresyonda olduğunu bile fark etmeyebilir. Bazı insanlar dışarıdan üzgün görünmeyebilir ve hatta oldukça neşeli olabilirler ancak iç dünyalarında depresyon ile baş etmeye çalışıyor olabilirler. Bu durum, depresyon semptomlarının oldukça kişisel olması, yani kişiden kişiye farklılık göstermesi ve bazen dışarıdan gözlemlenmesinin zor olmasıyla ilişkilidir.

Günümüzde duygusal sağlık konusundaki farkındalık artmakta olsa da, hâlâ duygusal sağlık fiziksel sağlığa göre genellikle ikinci planda kalabilmektedir. Bu durumu iki farklı açıdan ele alabiliriz. İlk olarak, bazı kültürlerde veya toplumlarda duygusal sağlık hâlâ tabu olarak görülebilmektedir. Bu durum, insanların duygusal veya psikolojik sorunlarını açıkça konuşmaktan kaçınmalarına veya ihmal etmelerine neden olabilmektedir.

İkinci olarak, fiziksel sağlık sorunları genellikle daha acil olarak algılanır. Örneğin, kırık bir kolun hızla tedavi edilmesi gerektiği konusunda neredeyse herkes hemfikirdir. Diğer yandan, zihinsel sağlık sorunları maalesef daha az acil olarak değerlendirilir. Bu durum, insanları bu tür problemleri ertelemeye veya ihmal etmeye sevk edebilir.

Bu durumun bir diğer nedeni ise özellikle küçük şehirlerde ruh sağlığı uzmanlarına erişimin zor olması olabilir. Büyük şehirler bu konuda daha avantajlıdır. Örneğin, İzmir’de psikolog sayısı yeterli olabilirken, az nüfuslu yerlerde yaşayan kişiler ruh sağlığı uzmanlarına ulaşmakta ve psikolojik destek almakta zorluk yaşayabilir.

Zihinsel sağlığın yaşam kalitesi ve genel iyi oluş hali üzerindeki güçlü etkisi düşünüldüğünde, bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Zihinsel sağlık sorunlarının her zaman somut olarak görülemiyor olması, önemsiz oldukları anlamına gelmemelidir. Zihinsel sağlık, kişinin zihinsel ve duygusal iyilik haliyle ilgili bir kavramdır. Bu kavram, stres yönetimi, duygusal denge, zihinsel esneklik, özsaygı, sağlıklı iletişim becerileri, hedeflere odaklanma ve yaşamın zorluklarıyla başa çıkma gibi konuları kapsar. Zihinsel sağlık; genel sağlık, yaşam kalitesi, sağlıklı ilişkiler, üretkenlik, fiziksel sağlık ve toplumsal katkı açısından büyük bir öneme sahiptir.

Zihinsel Sağlığın İyi Olmadığının İşaretleri Nelerdir?

Zihinsel sağlığın iyi olmadığının işaretleri kişiden kişiye ve durumdan duruma değişse de bazı yaygın işaretler şunlardır:

Duygusal Belirtiler:

 • Sürekli üzgün, huzursuz veya çaresiz hissetme
 • Anksiyete, endişe, korku gibi zorlu duygular
 • Stresle başa çıkamama ve sürekli gergin hissetme
 • Eskiden zevk alınan aktivitelere yönelik ilgi kaybı ve keyifsizlik
 • Öfke patlamaları

Davranışsal Belirtiler:

 • Sosyal aktivitelerden kaçınma, erteleme, sorumlulukları yerine getirmede zorluk yaşama
 • Uyku düzeninde bozulmalar (uykusuzluk veya aşırı uyuma)
 • İştah değişiklikleri (aşırı yeme veya yeme isteğinin azalması)
 • Madde kullanımı (alkol, uyuşturucu, sigara gibi)
 • İşlevsellikte azalma (iş veya okul performansında düşüş)

Düşünce ve Algısal Belirtiler:

 • Paranoya veya şüphecilik
 • Gerçek dışı inançlar veya sanrılar
 • Konsantrasyon güçlüğü ve odaklanamama
 • Hafıza sorunları ve unutkanlık
 • Kendine veya başkalarına zarar verme düşünceleri

Fiziksel Belirtiler:

 • Yorgunluk ve enerji eksikliği
 • Baş ağrısı, kas ağrısı veya sindirim sorunu gibi fiziksel problemler
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Bağışıklık sistemi zayıflığı ve sık hastalanma

Bu belirtiler tek başına veya birden fazla belirti bir arada görülebilir. Eğer bu tür belirtileri kendinizde veya başkalarında fark ediyorsanız, bir ruh sağlığı uzmanından destek almanız önemlidir. Erken tanı ve tedavi, fiziksel sağlıkta olduğu gibi zihinsel sağlık sorunlarında da büyük önem taşır. Destek almak için öncelikle yaşadığınız bölgedeki uzmanlara ulaşabilirsiniz. Örneğin, İzmir’de yaşıyorsanız İzmir’de psikolog araştırması yaparak ilk adımı atabilirsiniz. Psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti veren bir klinik sizi yönlendirecektir. Araştırma yaparken ihtiyacınıza yönelik uzmana ulaşmak da önemlidir. Bireysel terapi, çift terapisi veya aile danışmanlığı alanında çalışan uzmanlara ulaşarak gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Zihinsel Sağlığı Değerlendirmede Psikolojik Esneklik Kavramı

Psikolojik esneklik, Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy – ACT) gibi terapötik yaklaşımlarda yer alan önemli bir kavramdır. Zihinsel sağlığın iyileştirilmesi ve korunmasında rehberlik eder. Psikolojik esneklik, zorluklarla daha esnek bir şekilde başa çıkmayı, duygusal dengeyi korumayı ve yaşamın getirdiği değişimlere daha iyi uyum sağlamayı kolaylaştırarak zihinsel sağlığa katkıda bulunur. Bu nedenle psikolojik esnekliği geliştirmek ve korumak, genel zihinsel sağlığın güçlendirilmesi ve korunması için önemlidir.

Psikolojik esnekliğin bir tanımı da, “içinde bulunulan anla (şimdiki zaman) temas halinde olma ve kısa vadeli dürtüler ve arzular yerine uzun vadeli hedeflere yönelik hareket etme kapasitesi” şeklindedir. Kişi psikolojik olarak ne kadar esnekse çevresindeki değişikliklere o kadar iyi uyum sağlar ve hedefleri ve değerleri ile uyumlu yeni, yaratıcı ve sağlıklı davranışlarda bulunur.

Psikolojik Esneklik Kavramı Açısından Zihinsel Sağlık Nasıl Değerlendirilir?

Stresle Başa Çıkma Yeteneği:
Psikolojik esneklik, kişinin stresli durumlarla başa çıkma yeteneğini yansıtır. Stresli durumlarda psikolojik esneklik, kişinin olaylara farklı açılardan bakabilmesini, esnek düşünmesini ve zorluklara çözüm odaklı yaklaşmasını sağlar. Sorunlara farklı açılardan bakabilme ve alternatif çözümler bulabilme yeteneği, psikolojik esnekliğin temel bileşenlerindendir.

Duygusal Denge:
Duygusal olarak dengeli olmayı ve duyguları yönetmeyi kapsar. Psikolojik esneklik ile duyguları fark etme, tanıma, kabul etme ve sağlıklı bir şekilde ifade etme yeteneği geliştirilebilir. Duyguları tanımak, kabul etmek ve yönetmek önemlidir. Zorlu duygularla baş etmek için duygu düzenleme teknikleri kullanılabilir.

Yaşam Değişikliklerine Uyum:
İş, ilişki, sağlık gibi alanlarda yaşanan değişikliklere uyum sağlama yeteneği, zihinsel sağlık açısından önemlidir. Psikolojik esneklik, bu tür değişimlere uyum sağlamayı ve eğer mümkünse gelişim için fırsat olarak görmeyi amaçlar.

Psikolojik Esnekliğe Günlük Yaşamdan Bir Örnek:

Diyelim ki bir iş toplantınız için önemli bir sunum hazırladınız. Ancak sabah kalktığınızda grip olduğunuzu fark ettiniz ve sunuma katılamayacaksınız. İlk tepkiniz büyük olasılıkla hayal kırıklığı veya öfke olabilir. Ancak psikolojik olarak esnek olma becerisi, bu değişen duruma hızla uyum sağlamanıza yardımcı olur.

Bu durumda esneklik göstererek:

 1. Sunumu başka bir zaman için planlayabilir veya bir meslektaşınızdan sunumu sizin için yapmasını rica edebilirsiniz.
 2. Kendinize zaman ayırarak iyileşmeye odaklanır ve ihtiyacınızın dinlenmek olduğunun farkına varırsınız.
 3. Yaşadığınız hayal kırıklığı ve öfkeyi kabul ederek bu duyguları işinize verdiğiniz önemin göstergesi olarak ele alırsınız.
 4. Hayal kırıklığı ve öfke duygularını tetikleyen düşüncelere takılıp kalmazsınız.

Bu örnek, psikolojik esnekliğin günlük yaşamdaki pratik uygulamalarından biridir. Zorluklarla karşılaştığımızda esneklik göstererek stresi azaltabilir, çözüm odaklı düşünebilir ve daha sağlıklı tepkiler verebiliriz.

Psikolojik esneklik kavramını temel alan Kabul ve Kararlılık Terapisi size bu beceriyi geliştirmeniz için destek olabilir. İzmir’de terapi hizmetleri açısından geniş bir yelpazede sunulmaktadır. İzmir’de psikolojik yardım hizmetleri arasında çift terapisi, bireysel terapi, aile danışmanlığı, çocuk ve ergen terapisi gibi çeşitli alanlar bulunmaktadır. Size uygun olan terapi türünü ve terapisti seçerken öncelikle ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir.