ozge logo light
İletişim
[email protected]
0530 447 69 43
Kültür Mahallesi 1380 Sokak Alyans Apartmanı B Blok No:4 D:12, 35220 Konak / İzmir
Sosyal
Image Alt

Yüz Yüze Bireysel Psikoterapi

Psikolog ve psikoterapi nedir?

Psikoterapi yapan psikologlar belirli psikoterapi ekollerinde uzmanlaşmış ve insan davranışı, ruh sağlığını değerlendirme, tanı koyma – tedavi ve davranış değişikliği konularında eğitim almış kişilerdir. Psikologlar bilimsel olarak desteklenmiş yöntemler kullanarak danışanları ile çalışırlar. Yetişkin psikoterapisi ve ergen psikoterapisi çalıştıkları alanlardan bazılarıdır.

Psikoterapi, yaşanan problemleri ortadan kaldırarak ya da kontrol altına alarak, danışanın işlevselliğinin ve iyi oluş halinin artmasını sağlayan bir süreçtir. Psikoterapi, psikoloğun ve danışanın arasındaki formel bir etkileşim sürecidir. Bu sürecin amacı, danışanın daha zengin ve anlamlı bir yaşam sürmesine yardımcı olan beceriler edinmesidir. Terapi seansları boyunca psikoloğun ve danışanın aktif rol aldığı bir etkileşim vardır. Bu etkileşimde yer alan psikoloğun, danışanın gelişmesi ve değişmesini sağlayacak bir kuramı vardır ve bu kurama uygun olan tedavi metotlarını kullanır.

Psikoterapi tek başına yürütülebildiği gibi diğer psikoterapi ekolleri ya da ilaç tedavisi ile birlikte de yürütülebilir.

Psikoterapi talebinde bulunmak, farklı bir gelecek ihtimaline kapı açmak demektir. Bu yolu kendi başınıza izlemektense sizinle ilgilenen ve profesyonel bir kişiyle ilerlemeyi kabul ettiğiniz, kendini tanıma ve kendini kabul etme yolculuğudur.

Psikoterapi seanslarının yapısı

Psikoterapi kısa süreli (3-6 seans) ya da daha uzun süreli (aylar ya da yıllar süren) olabilir. Terapinin süresinin belirleyen en önemli faktör danışanın yaşadığı sorunun derecesi ve ne kadar kompleks olduğudur. Ayrıca danışanın terapiden beklentileri, tedavi sürecine aktif katılımı ve çabası da süreyi belirleyen diğer faktörlerdir. Psikoterapi seanları 60 dakika sürer. Hem danışan hem de psikolog bu süreçte aktif rol alır. Psikolog ve danışan arasındaki güven ortamı terapiden sağlanan faydayı belirleyen önemli bir faktördür. Tedavi planı ve tedavi hedefleri psikolog ve danışan tarafından ortaklaşa belirlenir.

Yetişkinler ile hangi psikoterapi yöntemi ile çalışıyorum?

Ergen ve yetişkin danışanlarım ile psikoterapi ekolüm olan ve eğitim sürecinden geçmiş olduğum Bilişsel Davranışçı Terapi ile çalışmaktayım. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin  yapısı kendini gözlem, sistematik değişim ve kişisel güçlendirme odaklıdır. 

Bilişsel Davranışçı Terapi kısa süreli, şimdiki zaman odaklı, yapılandırılmış bir psikoterapi ekolüdür. Danışanın psikoloğa başvurduğu sırada yaşamakta olduğu problemlere odaklanır. Yani odak noktası güncel, yaşanmakta olan problemlerdir.  Amaç mevcut sorunları çözmek ve işlevsiz (doğru olmayan ve/veya yardımı dokunmayan) düşünce ve davranışı değiştirerek işlevselliği ve iyi oluş halini arttırmaktır.

Psikoterapi gerçekten işe yarar mı?

Araştırmalar, psikoterapi sürecinden geçen danışanların büyük bir çoğunluğunun semptomlarının  hafiflediğini ve yaşamdaki işlevselliğinin arttığını söylemektedir. Ayrıca psikoterapi alan kişilerin %75’i bu süreçten faydalandığını belirtmektedir. Psikoterapi bireylerin beyinlerinde ve bedenlerinde yarattığı değişimler ile duygu ve davranışların iyileştirilmesini sağlar. 

Beyin görüntüleme sistemleri kullanılarak yapılan çalışmalar, bireylerin psikoterapi almadan önce ve aldıktan sonraki beyin yapılarının farklılaştığını göstermektedir. Çoğu durumda psikoterapi ile elde edilen değişimlerin ilaç tedavisi ile elde edilen değişimlere benzer olduğu görülmektedir. 

”Birinin ön yargı ile bakmayarak, sizin yerinize sorumluluk almaya ve bir kalıba sokmaya çalışmayarak sizi gerçekten dinlemesi gibisi yoktur.”  Carl Rogers

Psikoterapinin amacı nedir?

 • Depresyon, anksiyete, obsesif – kompulsif bozukluk gibi rahatsızlıklardan kurtulmak.
 • İletişim becerilerini arttırarak sağlıklı ilişkiler kurmak.
 • İstenmeyen davranışları azaltarak yaşam kalitesini arttırmak.
 • Başarının önündeki engellerle mücadele etmek.
 • Hayattan alınan zevki arttırmak.
 • Stresi azaltmak.
 • Yaşanan travmanın etkilerinden kurtulmak.
 • Öfke kontrolü sağlamak, yüksek özgüven geliştirmek.

Yetişkinler ile Çalışma Alanlarım

Ergenler ile çalışma alanlarım

 • Karşıt Gelme Bozukluğu Tedavileri
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi
 • Obsesif-Kompülsif Bozukluğun Tedavisi
 • Depresyon Tedavisi
 • Düşük Benlik Saygısını Düzenleme Becerileri
 • Ergenlerde Yeme Bozuklukları Tedavisi
 • Akademik Beceri Sorunları
 • Sınav Stresi Tedavisi
 • Ailevi Sorunlar
agenda book business 273025 1

İletişime Geçin

İletişim formundan bana ulaşarak psikoterapi ile ilgili sorularınızı sorabilir ya da randevu planlaması yapabilirsiniz.