ozge logo light
İletişim
[email protected]
0530 447 69 43
Kültür Mahallesi 1380 Sokak Alyans Apartmanı B Blok No:4 D:12, 35220 Konak / İzmir
Sosyal
Image Alt

İlişki Sorunları ve Çözüm Yolları: İzmir Psikolog Özge Sezen Uzman Görüşleri

iliski sorunlari ve cozum yollari izmir psikolog ozge sezen uzman gorusleri

İlişki Sorunları ve Çözüm Yolları: İzmir Psikolog Özge Sezen Uzman Görüşleri

İlişki Terapisi ve Çift Danışmanlığı: Sağlıklı İlişkilerin Temeli

Sağlıklı bir ilişki, çiftler arasında güçlü bir duygusal bağ ve sağlıklı iletişim üzerine kurulur. Ancak her ilişkide zaman zaman karşılaşılan iletişim sorunları, duygusal bağ eksikliği, aldatma ve güven sorunları gibi zorluklar çiftlerin ilişkilerini zorlayabilir. İşte bu noktada, ilişki terapisi ve çift danışmanlığı çiftlere yaşadıkları problemleri aşmalarında destek olur. 

Sağlıklı ilişkiler sürdürmek zorlu ama bir o kadar da tatmin edici bir yolculuktur. Romantik ilişkilerde iniş çıkışların olması kaçınılmazdır. Çift terapisi, ilişki sorunlarını ele almak ve çiftlerin sağlıklı bir şekilde iletişim kurmalarını, çatışmaları çözmelerini, güveni yeniden inşa etmelerini ve ilişki dinamiklerini keşfetmelerini desteklemek için tasarlanmış bir psikoterapi türüdür. İlişki terapisinin ve çift danışmanlığının amaçları çok yönlüdür ve ilişkiye özeldir. Bazı temel amaçlar şunlardır:

Sağlıklı iletişimi desteklemek: Çift danışmanlığı çiftler arasındaki iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Sağlıklı iletişim, düşünceleri ve duyguları etkili bir şekilde ifade etmeyi, aktif dinlemeyi ve çatışmaları yapıcı bir şekilde çözmeyi öğrenmeyi içerir. İletişim sorunları çiftlerin terapiye başlama nedenlerinin başında gelir.

Çatışma çözümü: Çiftlerin ilişkilerinde çatışma yaratan konuları belirlemelerine yardımcı olmak amaçlanır. Çatışma çözümü için farklı psikolojik becerilerin öğrenilmesi, çiftlerin anlaşmazlıklarını sağlıklı ve saygılı bir şekilde çözmelerine yardımcı olur.

Güven ve samimiyetin desteklenmesi: Güven ve samimiyet sağlıklı ilişkilerin yapı taşlarıdır. Aldatma sonrası güvenin yeniden inşa edilmesi, duygusal yakınlığın ve güvenin teşvik edilmesi ele alınan genel konulardır. 

İlişki dinamiklerinin keşfi: İzmir evlilik terapisi, çiftlerin ilişki dinamiklerini anlamalarına ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olur. Çiftlerin davranış kalıpları, iletişim şekilleri, bağlanma stilleri, geçmişten gelen karşılanmayan duygusal ihtiyaçları ve şemaları dahil olmak üzere ilişki dinamiklerine yönelik farkındalık kazanılması amaçlanır. 

Bireysel ihtiyaçlar: Bireylerin kişisel hedefleri, değerleri, ilişki dışında yaşadıkları zorluklar da terapi sürecinde ele alınır. 

Sağlıklı sınırlar: Sınırları net bir şekilde belirlemek ve bunlara saygı duymak, sağlıklı bir ilişkinin sürdürülmesinde oldukça önemlidir. İlişki terapisi, çiftlerin net sınırlar belirlemesine, ihtiyaçlarını ve tercihlerini açıkça belirtmesine ve böylece karşılıklı saygı ve özerklik duygularının beslenmesine yardımcı olur.

Romantik İlişki ve Bağlanma Stilleri

Aşk ve bağlanma stilleri arasında çok güçlü bir bağ vardır. Bireylerin eşleri ile kurdukları duygusal bağın şekli bağlanma stillerinden etkilenir. John Bowlby tarafından geliştirilen ve daha sonra Mary Ainsworth ve Mary Main gibi araştırmacılar tarafından daha da detaylandırılan bağlanma teorisi, erken çocukluk döneminde bakım veren kişilerle kurulan ilişkilerin bireylerin bağlanma stillerini şekillendirdiğini ve bunun da yetişkinlikteki romantik ilişkileri etkilediğini öne sürer.

Bağlanma Stilleri Nelerdir?

Güvenli Bağlanma: Güvenli bağlanma stiline sahip bireyler genellikle yakınlık kurma konusunda rahattırlar. Partnerlerine güvenirle ve ihtiyaçlarını ve duygularını açıkça ifade edebilirler. Partnerlerinin duyarlı ve destekleyici olacağına inanırlar. Zorluklar karşısında veya stres altında olduklarında bile kendilerini güvende hissederler ve duygusal dengelerini koruyabilirler. Güvenli bağlanma stiline sahip olmak  bireylerin kendi yeteneklerine ve değerlerine güvenmelerini sağlar. Partnerlerine karşı genellikle empatik ve anlayışlıdırlar.

Kaygılı Bağlanma: Kaygılı bağlanma stiline sahip bireyler ilişkilerinde duygusal yakınlık ve güven isterler ancak aynı zamanda reddedilme ve terk edilme konusu yaşarlar. Terk edilme korkuları belirsizlikle veya partnerin mesafeli davranışlarıyla tetiklenebilir. Partnerlerinin ilişkiye olan bağlılığını çok sık sorgularlar ve sürekli onay ve ilgi ararlar. Algılanan mesafe işaretlerine karşı fazla duyarlı olabilirler. Yoğun duygusal ihtiyaçlar hissederler ve bu ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda kaygı ve hayal kırıklıkları artar. Partnerlerinin bağlılığını test etmek amacıyla çeşitli davranışlar sergileyebilirler. Sıkça duygusal dalgalanma yaşarlar. Belirsizlikler veya çatışmalar ani endişe atağına yol açabilir. İlişkilerine yönelik aşırı çaba harcarlar ve sürekli olarak ilişkiyi kurtarmaya çalışırlar. Zamanla bu durum değersiz hissetmeye ve yorgunluğa neden olabilir. 

Kaçıngan Bağlanma:  Kaçıngan bağlanma stiline sahip bireyler için bağımsızlık ve özerklik çok değerlidir. Bu nedenle ilişkilerinde duygusal yakınlıktan kaçınma eğilimleri vardır. Partnerlerine bağımlı hale gelmekten çok korkarlar. Romantik partnerler de dahil olmak üzere çoğu ilişkilerinde duygusal mesafeyi koruma eğilimindedir. Duygularını ifade etmeyi ilişkiyi derinleştirme ihtimali olduğu için zor bulurlar. Kendi ihtiyaçları her şeyden önce gelir. Başkalarının duygusal ifadelerine veya ihtiyaçlarına karşı kayıtsız davranışlar sergileyebilirler. Duygular yerine mantığa veya rasyonel düşünceye daha fazla önem verirler.

Kaygılı-Kaçıngan Bağlanma: Hem kaygılı hem de kaçıngan bağlanma stillerinin özellikleri görülür. Duyguları ve davranışları çelişkilidir. Partnerleriyle duygusal yakınlığı ve mahremiyeti arzulayabilirler ama aynı zamanda reddedilme veya terk edilme korkusu da yaşayabilirler. Hem güvence ve yakınlık isterler ama aynı zamanda bağımsızlık duygusunu kaybetmekten çok korkarlar. Kendilerini potansiyel incinme veya reddedilme tehlikesinden korumak amacıyla yakınlık arayışı ile geri çekilme arasında mekik dokurlar. Güven sorunları yaygındır. Başkalarının iyi niyetlerine güvenmede veya partnerlerinin destekleyici ve güvenilir olduğuna inanmakta zorluk yaşayabilirler. Duyguları inişli çıkışlıdır. İlişkilerini baltalayan davranışlarda bulunabilirler. Eğer kendilerini savunmasız hissederlerse partnerlerinden uzaklaşırlar veya partnerlerinin samimiyetinden şüphe ederler. Kaygılı-kaçıngan bağlanma, ilişkilerde iletişim zorluklarına yol açabilir. Yanlış anlamalar ve çatışmalar yaygındır. Tüm korkularına ve duygusal iniş çıkışlarına rağmen, ilişkilerde duygusal güvenlik ve aidiyet duygusunun özlemini çekerler. 

İlişki terapisi, çiftlerin duygusal bağları nasıl oluşturduklarının, bağlanma tarzlarının neler olduğunun ve güvenlik, yakınlık ve özerklik gibi temel ihtiyaçların nasıl ele alındığının keşfedilmesini sağlar. Bu keşif sayesinde çiftler daha anlamlı bağlantılar geliştirebilir ve anlaşmazlıkları empati ve saygı ile yönetebilirler.

İzmir Evlilik Terapisi: Terapide Sıklıkla Ele Alınan Konular

Her ilişkide mevcut olan sorunlara ve ilişki dinamiklerine bağlı olarak ele alınan konular değişebilir, ancak en yaygın olanlardan bazıları şunlardır:

 • İletişim sorunları
 • Aldatma ve güven sorunları
 • Duygusal bağı güçlendirmek
 • Çatışma çözümü
 • Roller ve sorumluluklar
 • Bireysel sorunların ilişkiye yansımasıyla ilişkili problemler
 • Önemli yaşam değişimleri ve stres (ebeveyn olma, taşınma, kariyer değişimi vb.)
 • Geleceğe yönelik bireysel ve ortak hedefler
 • Ortak ilgi alanlarını, hobileri ve boş zaman aktivitelerini keşfetme
 • İlişki dinamiklerine yönelik farkındalık
 • Finansal problemler ve para yönetimi